Adam Góral

Adam Góral - Prezes Zarządu Asseco Poland S.A., Konsul Honorowy Republiki Słowackiej w Polsce.

Adam Góral urodził się 27 października 1955 r. w Rzeszowie. Jest absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1974). Tytuł magistra ekonomii uzyskał w Akademii Ekonomicznej w Krakowie po ukończeniu kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka w 1979 r. Doktor nauk ekonomicznych (1984) - specjalność: statystyka matematyczna i ekonometria. W latach 1979 - 93 kolejno: asystent i adiunkt na Wydziale Ekonomicznym filii UMCS oraz na rzeszowskim Wydziale Spółdzielczo-Ekonomicznym SGPiS w Warszawie. Autor ponad 30 prac naukowych z zakresu statystyki i ekonometrii. Od 1991 roku przedsiębiorca prywatny i inwestor strategiczny - współzałożyciel największej firmy IT w Polsce i siódmej w Europie - Asseco Poland.

Jest autorem strategii rozwoju spółki Asseco Poland, która zakłada budowę pierwszej globalnej firmy informatycznej z polskimi korzeniami. Od samego początku powstania firmy (1991 r.) Adam Góral podkreśla, że Polacy są w stanie skutecznie konkurować z największymi światowymi firmami informatycznymi. Asseco specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Aktywnie angażuje się w promocję polskiej myśli informatycznej na świecie, czego efektem jest czołowe 7. miejsce grupy Asseco w rankingu największych firm europejskich, produkujących własne rozwiązania informatyczne (TrufflelOO). Jest autorem unikalnej strategii budowy międzynarodowej grupy, skupiającej firmy IT z całego świata. Liderami tego projektu są Polacy, tworząc międzynarodową Grupę Kapitałową. Integrując innowacyjne firmy m.in. z Europy Centralnej, Środkowo-Wschodniej, Środkowo-Zachodniej i Północnej, a także z Izraela, USA, Kanady, czy Japonii. Aktywnie promuje Polskę, jako postępowy kraj, który ma silną pozycję w biznesach opartych na wiedzy. Podkreślając polskość projektu Asseco z sukcesem zbudował międzynarodową grupę kapitałową, wykorzystującą najlepsze osiągnięcia wchodzących w jej skład spółek. Adam Góral zaznacza także, że sukces Asseco jest możliwy dzięki osiągnięciom polskiego rynku kapitałowego. Jest obecnie największą spółką informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co stwarza dodatkową możliwość promowania jej na światowych rynkach.
Asseco znajduje się w czołówce polskich firm, które podbijają światowe rynki. Sektor IT oraz sektor nowoczesnych technologii mają we współczesnym świecie ogromne znaczenie w branżach innowacyjnych. W prestiżowych rankingach Asseco znajduje się na drugiej pozycji. Asseco zatrudnia na świecie ponad 14 500 osób, z czego blisko 5 000 pracuje w Polsce. Pomimo prawdziwie międzynarodowego charakteru grupy Centrala pozostaje w Rzeszowie, a na samym Podkarpaciu pracuje ponad 500 osób. Bliskie związki z Podkarpaciem są wciąż podkreślane przez Adama Górala, który aktywnie angażuje się w promocję regionu. Jest współzałożycielem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Podkarpackiego Klubu Biznesu (ponad 600 firm) oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Podkarpackiego, których celem jest przyspieszenie rozwoju województwa. Od blisko 10 lat Adam Góral jest zaangażowany w odbudowę tradycji rzeszowskiej siatkówki. Celem jest powtórzenie sukcesów „złotej drużyny" Stanisława Gościniaka. Asseco Poland, jako sponsor tytularny, stara się stworzyć zespołowi jak najlepsze warunki do pracy i osiągania sportowych sukcesów, w sezonie 2011/2012 drużyna Asseco Resovia sięgnęła - po 37-letniej przerwie - po tytuł Mistrza Polski w siatkówce męskiej.

Adam Góral jest także pionierem w zakresie prywatnego szkolnictwa wyższego. W 1996 roku stworzył Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie, której był prorektorem i wykładowcą. Połączenie świata biznesu ze światem nauki zawsze było mu bliskie. W 2000 roku otworzył studia podyplomowe dla przedsiębiorców. W 2009 roku uruchomił także autorski program zajęć na Politechnice Rzeszowskiej - „organizacja projektów informatycznych", który ma na celu przedstawienie studentom praktycznych aspektów prowadzenia projektów informatycznych. Angażuje się także w konsultację i doradztwo oraz opiniowanie programów nauczania, prowadzenia zajęć i organizowania praktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Działalność pro publico bono Adama Górala nie ogranicza się jedynie do wspierania lokalnych inicjatyw oraz łączenia światów biznesowego i naukowego. Od wielu lat, jako osoba fizyczna, działa charytatywnie na rzecz dzieci potrzebujących pomocy (przez 8 lat przekazał ponad 400 tys. zł dla 9 domów dziecka). Zaangażował się finansowo w budowę Regionalnego Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży, a także Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Pomagał również powodzianom. Od lat jest sponsorem Wigilii dla dzieci z ubogich rodzin na Podkarpaciu, która organizowana jest wspólnie z Caritas Rzeszów.

Podejmowane przez Adama Górala inicjatywy biznesowe mają na celu promocję Polski na świecie, a także rozwój współpracy pomiędzy naszym krajem, a innymi państwami i narodami. Celem do którego zmierza Grupa Asseco jest budowa globalnej firmy informatycznej. Sukces Asseco Poland S.A., a także osobisty sukces Adama Górala jest budowany na przekonaniu, że Polacy są w stanie wygrywać z międzynarodowymi firmami biznesami opartymi na wiedzy. Pełrii funkcję Konsula Honorowego Republiki Słowackiej w Polsce.