Leopold Olcyngier

Leopold Olcyngier (1805 Tyczyn – 30 V 1884 tamże), długoletni proboszcz w Tyczynie, dziekan rzeszowski i kanonik honorowy Kapituły Przemyskiej, Honorowy Obywatel Rzeszowa od 29 II 1860.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Jaśle, do gimnazjum w Rzeszowie, a studia filozoficzne i teologiczne odbył w Przemyślu i we Lwowie. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1828 w Przemyślu. Jako młody kapłan był katechetą gimnazjalnym w Rzeszowie, następnie objął zarząd parafii w Kraczkowej i Krzemienicy.

W 1831 przybył do Tyczyna, gdzie został proboszczem i pełnił tę funkcję do końca życia. W l. 1840–83 wykonywał obowiązki dziekana rzeszowskiego. Oprócz działalności duszpasterskiej był powiatowym inspektorem szkół ludowych, członkiem Towarzystwa Ekonomicznego we Lwowie, Towarzystwa Rolniczego w Krakowie. Wybrany na posła na Sejm Krajowy, złożył mandat z powodu złego stanu zdrowia. Wchodził w skład rad gminnych w Tyczynie i Kielnarowej.

Niestrudzenie niósł pomoc ludziom potrzebującym, biednym, ofiarom klęsk żywiołowych i epidemii. W 1850 cesarz odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi z Koroną.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa