Gustaw Knendich

Gustaw Knendich (1830 Lwów – 22 I 1887 Wiedeń), prawnik, Honorowy Obywatel Rzeszowa od 18 IX 1884.

Był adiunktem powiatowym we Frysztaku, następnie komisarzem serwitutowym w Krośnie. W 1857 mianowany substytutem prokuratora, a następnie nadprokuratorem w Krakowie.

W 1865 przybył do Rzeszowa, gdzie objął posadę radcy sądowego. Potem na krótko przeniesiono go do Tarnowa, a w 1874 został prezesem rzeszowskiego Sądu Obwodowego i był nim do 1884. Ukoronowaniem jego kariery było mianowanie go radcą przy Najwyższym Trybunale Sprawiedliwości w Wiedniu.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa