Stanisław Jędrzejowicz

Stanisław Jędrzejowicz (2 XI 1849 Jasionka k. Rzeszowa – 23 XI 1913 tamże), ziemianin, działacz społeczny, Honorowy Obywatel Rzeszowa od 25 III 1913.

Należał do zasłużonej dla Rzeszowa rodziny właścicieli ziemskich z Jasionki, Zaczernia i Staromieścia. Przez 35 lat zasiadał w rzeszowskiej Radzie Powiatowej, przez 20 lat był jej marszałkiem. Jako poseł na Sejm Krajowy wspierał sprawy miejskie. Dzięki jego staraniom przyspieszono prace nad regulacją Wisłoka i usprawniono brukowanie rzeszowskich ulic.

Wraz z rodziną udzielał się w przedsięwzięciach dobroczynnych, założył Towarzystwo Rolnicze, był inicjatorem budowy w Rzeszowie gmachu Rady Powiatowej, a także czynił starania o zwiększenie liczby szkół ludowych.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa

Stanisław Jędrzejowicz
Stanisław Jędrzejowicz