Roman Krogulski

Roman Krogulski (10 VI 1868 Rzeszów – 4 XII 1936 tamże), adwokat, działacz społeczny i polityczny, wieloletni burmistrz Rzeszowa, Honorowy Obywatel Rzeszowa od 21 XI 1933.

W Rzeszowie ukończył I Gimnazjum. Studia odbył w Krakowie na UJ, gdzie uzyskał tytuł doktora praw. Prowadził w Rzeszowie kancelarię adwokacką. W 1895 został wybrany do Rady Miasta. We władzach miejskich pozostawał ponad 35 lat, najpierw jako radny, potem wiceburmistrz, wreszcie burmistrz i prezydent Rzeszowa do lutego 1935 (w czasie jego rządów miasto otrzymało wodociąg, kanalizację, zmodernizowano rzeźnię i cegielnię, przebudowano główne ulice). Był działaczem Towarzystwa Szkoły Ludowej, interesował się rozwojem oświaty we wsiach podrzeszowskich. W l. 1906–19 był prezesem rzeszowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Przed I wojną światową poseł do Sejmu Krajowego i Rady Państwa. W l. 1914–15, obawiając się rosyjskich represji, przebywał w Wiedniu. Był członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego i przewodniczącym Komitetu Pomocy dla Legionistów. Aktywnie uczestniczył w likwidowaniu w Rzeszowie rządów austriackich. Jako tymczasowy starosta wyznaczony przez Polską Komisję Likwidacyjną organizował w mieście polską administrację. Był też jednym z organizatorów polskiego wojska.

Wraz z nadaniem honorowego obywatelstwa Rzeszowa Rada Miasta przyznała mu również dożywotnią emeryturę oraz postanowiła nazwać jego imieniem powstający park na Lisiej Górze. K. próbował także swoich sił na polu literackim, napisał utwór sceniczny Maskarada i wierszowaną powieść Kamil Róg.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa

Roman Krogulski
Roman Krogulski