Edward Poh

Edward Poh, Honorowy Obywatel Rzeszowa od 29 II 1860.

Karierę urzędniczą rozpoczynał na pocz. l. 30. XIX w. we Lwowie. W l. 40. komisarz w urzędach okręgowych w Stryju, Jaśle i Tarnowie.

W l. 1859–65 starosta powiatowy w Rzeszowie.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa