Wiktor Abrahamsberg

Wiktor Abrahamsberg, Honorowy Obywatel Rzeszowa od 31 V 1861.

W l. 1844–46 praktykant w namiestnictwie we Lwowie, od 1849 komisarz w Brzeżanach, od 1854 komisarz w Krakowie, w l. 1861–63 naczelnik cyrkułu w Rzeszowie, w l. 1864–66 w Kołomyi.

Założyciel fundacji dla inwalidów w Rzeszowie.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa