Adam Fedorowicz

Adam Fedorowicz (1854 Kraków – 28 X 1917 tamże), syn Wincentego i Stanisławy z Sobolewskich, ziemianin, właściciel Krzeczowic w powiecie przeworskim, Honorowy Obywatel Rzeszowa od 8 VII 1896, Honorowy Kawaler Maltański.

Ukończył Gimnazjum św. Anny i studia na UJ. Studiował także w Bonn i Pradze, gdzie się doktoryzował. Specjalizował się w uprawie buraków cukrowych. Do służby administracyjnej powołał go Agenor Gołuchowski, następnie pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

W l. 1886–1901 był starostą rzeszowskim. Na stanowisku tym okazał talent administracyjny. Szczególną uwagę zwracał na poprawę komunikacji, zaopatrzenie osiedli w wodę i rozwój szkolnictwa. Oprócz służby publicznej zajmował się swoim gospodarstwem w Krzeczowicach, interesował się budową cukrowni w Przeworsku, był zamiłowanym myśliwym.

Po wybuchu I wojny światowej mianowany komisarzem twierdzy Kraków. Jako człowiek głęboko religijny szczególnie starał się ulżyć ludności cywilnej dotkniętej okropnościami wojny, których sam w końcu padł ofiarą, umierając podczas epidemii czerwonki.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa