Roderyk Alfons Als

Roderyk Alfons Als (30 III 1839 Mokrzyszów k. Sandomierza – 6 II 1905 Rzeszów), syn urzędnika Jana Alsa i Walpurgii z Przyborskich.

Uczył się w gimnazjach w Rzeszowie i Krakowie, studiował na UJ. Po uzyskaniu tytułu doktora praw w 1866 osiadł w Rzeszowie. Auskultant, koncypient, od 1870 wspólnik w kancelarii adwokackiej Wiktora Zbyszewskiego.

W l. 1871–1901 we władzach miejskich (asesor, zastępca burmistrza). W 1901 negocjował w imieniu Rady Miejskiej z Adamem Jędrzejowiczem warunki przyłączenia do miasta Ruskiej Wsi, Staroniwy i Drabinianki. Członek Rady Powiatowej (był zastępcą marszałka powiatowego). Założyciel Koła Prawników w Rzeszowie (1873), autor artykułów naukowych publikowanych w lwowskim „Prawniku”. Jako delegat obwodu rzeszowskiego był członkiem zarządu Izby Adwokatów.

Współzałożyciel Kasy Oszczędności, w l. 1901–04 był jej prezesem. Działacz społeczny, członek Towarzystwa Kasynowego, Towarzystwa Oświaty Ludowej, Towarzystwa Sztuk Pięknych, Towarzystwa Weteranów 1863, Stowarzyszenia Polskich Rękodzielników i Przemysłowców „Gwiazda”, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Współzałożyciel Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie (długoletni wiceprezes, po śmierci Zbyszewskiego – prezes). Nie założył rodziny. 26 IX 1904 otrzymał honorowe obywatelstwo Rzeszowa. Pochowany na rzeszowskim Starym Cmentarzu.

Jadwiga Hoff
Encyklopedia Rzeszowa

Roderyk Als
Roderyk Als