Adam Geisler

Adam Geisler (1832 Rzeszów – 1870 tamże), Honorowy Obywatel Rzeszowa od 14 II 1870.

Doktor praw, adwokat krajowy, radny miasta Rzeszowa. Od 1867 z-ca burmistrza. W 1869 podczas choroby Edwarda Praschilla pełnił funkcję burmistrza Rzeszowa.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa