Tadeusz Lederer

Tadeusz Lederer, Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa od 10 VII 1847.

W latach 20. I 30. XIX w. był urzędnikiem w Jaśle, Kołomyi i Złoczowie.

15 XII 1836 przybył do Rzeszowa, gdzie objął funkcję starosty i dyrektora c.k. gimnazjum. Na pocz. II poł. 1846 odwołany z funkcji w Rzeszowie i przeniesiony do Gubernium we Lwowie.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa