Leon Schott

Leon Schott (8 IV 1822 Rzeszów – 19 IV 1902 tamże), burmistrz Rzeszowa w l. 1893–96, Honorowy Obywatel Rzeszowa od 19 XI 1895.

W 1855, kiedy był właścicielem sklepu galanteryjnego przy ul. Farnej (ob. T. Kościuszki), starosta Poh powołał go w skład Zarządu Miasta. Od tego czasu nieprzerwanie, przez z górą 40 lat, pracował we władzach miasta, najpierw jako mąż zaufania, potem radny, asesor, wreszcie z-ca burmistrza.

Był też dyrektorem Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa

Leon Schott
Leon Schott