Marek Darecki

Marek Darecki - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WSK "PZL- Rzeszów" S.A.

Marek Darecki urodził się 16 stycznia 1955 r. w Rzeszowie.

Po studiach technicznych na Politechnice Rzeszowskiej został powołany do odbycia służby wojskowej w lotnictwie, którą ukończył w stopniu podporucznika. Fakt ten w pewien sposób zdominował późniejsze życiowe wybory. W roku 1978 rozpoczął pracę w rzeszowskiej WSK jako konstruktor. Z firmą tą związał się na długie lata. Jako utalentowany inżynier systematycznie wspinał się po kolejnych szczeblach zawodowej kariery w tej największej firmie w Rzeszowie. Był m.in. kierownikiem Wydziału Montażu, szefem w Dziale Rozwoju Biznesu, a następnie awansował na stanowisko dyrektora Wydziału Lotniczego WSK. Wszędzie wdrażał nowoczesne metody organizacji i zarządzania.

W 1998 roku rozpoczął pracę na stanowisku Prezesa firmy Goodrich Krosno, produkującej podwozia lotnicze. W 2002 roku, po prywatyzacji WSK Rzeszów, objął stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego tej wytwórni. Funkcję tę pełni do chwili obecnej. Był odpowiedzialny za proces restrukturyzacji oraz modernizacji rzeszowskiej WSK, która obecnie jest światowej klasy firmą lotniczą produkującą kompletne silniki, ale również komponenty do większości silników firmy Pratt&Whitney. Należy podkreślić, że zdecydowana większość pracowników wydzielanych na zewnątrz części WSK Rzeszów utrzymała swoje miejsca pracy. W tym samym czasie firma zatrudniła ponad 2500 osób ze średnią wieku 23 lata - głównie pracowników produkcyjnych oraz wykwalifikowanych inżynierów.

Marek Darecki był pomysłodawcą utworzenia Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu lotniczego „Dolina Lotnicza" (którego jest prezesem) i utworzenia nowoczesnego klastra przemysłowego pod tą samą nazwą. W 2004 roku w jego skład wchodziło 17 firm; a w chwili obecnej liczy on obecnie 100 firm członkowskich zatrudniających 23 tysiące osób, o rocznej sprzedaży 1,5 mld dolarów. Jest to organizacja mająca na celu utworzenie i rozwijanie łańcucha poddostawców przemysłu lotniczego, przede wszystkim poprzez udział małych i średnich przedsiębiorstw lotniczych, które to mogą prowadzić zarówno działalność indywidualną a jednocześnie być dostawcami dużych fabryk lotniczych, takich jak WSK Rzeszów, PZL Mielec - firmy wchodzącej w skład grupy Sikorsky, czy też PZL Świdnik należącej do grupy AgustaWestland.

Drugim celem funkcjonowania klastra Dolina Lotnicza jest promocja Podkarpacia i rozwijanie relacji z podobnymi organizacjami w Europie Zachodniej, ale także firmami z Ameryki Północnej. Trzecim polem działalności Stowarzyszenia Dolina Lotnicza jest rozwijanie i wpływanie na system edukacji na Podkarpaciu tak, aby już od najmłodszych lat rozwijać w młodzieży pasję i zainteresowanie naukami ścisłymi, by w przyszłości zapewnić poszukiwane kadry dla przemysłu lotniczego w odpowiedniej ilości i jakości. Marek Darecki jest pomysłodawcą i inicjatorem wielu cennych przedsięwzięć, jak chociażby Politechnika Dziecięca.
Działalność Doliny lotniczej oraz WSK Rzeszów doprowadziła do rozwoju gospodarczego Podkarpacia. Szacuje się, że tylko w samej Dolinie Lotniczej powstało 7 tysięcy nowych miejsc pracy. Dolina Lotnicza spowodowała także zainteresowanie Podkarpaciem kapitału zagranicznego. Przykładem są inwestycje firm lotniczych jak i przemysłowych z najwyższej światowej półki. Należy tu wymienić chociażby inwestycje Hamilton Sundstrand, MTU Aero Engines, Goodrich czy Borg Warner Turbo Systems. Wybór Rzeszowa na miejsce tych inwestycji, to z pewnością wypadkowa działań Doliny Lotniczej i jej szefa.

Dzięki temu, że WSK i wspomniane firmy lotnicze to producenci wyrobów o najwyższych światowych standardach, stosujące wysublimowane technologie, potencjał techniczny i umysłowy oraz znaczenie miasta i regionu wyraźnie wzrosły. Aktywność ta wpłynęła także na opracowanie strategii dla miasta Rzeszowa, jako Stolicy Innowacyjności, ale również sformułowania definicji Podkarpacia, jako Przestrzeni Otwartej, czyli przyjaznego regionu Polski - czystego i jednocześnie zapewniającego dobre, spokojne i perspektywiczne miejsce inwestycji; co odbyło się przy dużym wsparciu władz samorządowych, władz lokalnych, ale również systemu edukacyjnego. Wierzymy, iż to co działa do tej pory będzie działało w przyszłości. Nowe plany zakładają także rozwój i inwestycje nie tylko bezpośrednio w branżę lotniczą ale mają na uwadze również inwestycje i rozwój działalności gałęzi gospodarki związanej ze zdrową żywnością z wypoczynkiem, z lecznictwem; tak aby stworzyć z Podkarpacia region oferujący oprócz wysokich technologii, także wysoką jakość życia.

Ważna sferą działalności Marka Dareckiego jest jego aktywność w strukturach Unii Europejskiej, zwłaszcza w instytucjach z branży lotniczej. Uczestniczył on m.in. w pracach zespołu, który opracowywał strategię rozwoju lotnictwa w ciągu najbliższych 50 lat.

WSK Rzeszów jest firmą odpowiedzialną społecznie. Odbywają się w niej konferencje i spotkania podczas, których specjaliści z tego przedsiębiorstwa dzielą się wiedzą, odbywa się to za ogólną aprobatą Prezesa Dareckiego, który także nie szczędzi swojego czasu, aby pokazać nowoczesne rozwiązania mające zastosowanie w kierowanej przez siebie firmie.

WSK wspiera finansowo wiele konkursów organizowanych przez instytucje i szkoły. Jest mecenasem kultury i nauki. Dba o naturalne środowisko i bezpieczne warunki pracy.

Pełni także funkcję Prezesa Pratt & Whitney Poland oraz Prezesa Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego.