Johann Aichmüller

Johann Aichmüller (1808 – 1886 Podgórze), Honorowy Obywatel Rzeszowa od 27 I 1850.

Karierę urzędniczą rozpoczął w poł. l. 40. XIX w. w Złoczowie.

W l. 1848–55 burmistrz Rzeszowa, w l. 1861–63 starosta powiatowy w Dobromilu.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa