Księga Honorowych Obywateli Miasta Rzeszowa

W Księdze Honorowych Obywateli Miasta Rzeszowa znajdują się:

 Imię i nazwisko osoby uhonorowanej Lata życia   Data nadania tytułu
Józef Bielecki - 10.07.1847
Tadeusz Lederer - 10.07.1847
Ignaz von Legeditsch 1790-1866 10.07.1847
August Sardyński - 10.07.1847
osoba o niestalonym nazwisku - 10.07.1847
Moritz von Sala - 28.12.1849
Johann Aichmüller 1808-1886 27.01.1850
Andrzej Seidler 1812-1895 30.05.1854
Edward Poh - 29.02.1860
Leopold Olcyngier 1805-1884 29.02.1860
Władysław Rieger  1818-1903 13.07.1861
Franciszek Smolka 1810-1899 13.07.1861
Wiktor Zbyszewski 1818-1896 27.06.1861
Wiktor Abrahamsberg - 31.05.1862
Agenor Gołuchowski 1812-1875 27.10.1866
Ryszard Belcredi 1823-1902 24.11.1867
Maurycy Kraiński 1804-1885 19.03.1868
Adam Geisler 1832-1870 14.02.1870
Julian Klaczko 1825-1906 23.09.1870
Henryk Straszewski 1820-1889 3.02.1873
Ignacy Schaitter 1805-1885 21.01.1875
Gustaw Knendich 1830-1887 18.09.1884
Oktaw Pietruski 1820-1894 23.02.1886
Kazimierz Badeni 1846-1909 24.09.1895
Leon Schott  1822-1902 19.11.1895
Adam Fedorowicz  1854-1917 8.07.1896
Stanisław Jabłoński  1851-1922 5.07.1899
Roderyk Als 1839-1905 26.09.1904
Leon Biliński 1846-1923 29.02.1912
Stanisław Badeni  1850-1912 18.06.1912
Stanisław Jędrzejowicz 1849-1913 25.03.1913
Adam Midowicz 1874-1956 12.12.1918
Józef Piłsudski 1867-1935 12.07.1932
Roman Krogulski  1868-1935 21.11.1933
Edward Rydz-Śmigły 1886-1941 23.07.1936
Walenty Bal  1920-2002 23.03.1994
Stanisław Maczek 1892-1994 23.03.1994
Ignacy Tokarczuk  1918-2012 23.03.1994
Józef Sondej 1914-2015 14.11.1995
Józef Szajna  1922-2008 11.04.1997
Wojciech Kilar 1932-2013 27.01.1998
Papież Jan Paweł II - Karol Wojtyła 1920-2005 24.03.1998
Adam Harasiewicz *1932 14.12.1999
Jan Łopuski 1917-2019 26.09.2000
Ryszard Kaczorowski 1919-2010 29.01.2002
Tadeusz Hogendorf 1918-2010 23.09.2008
Stanisław Kuś 1925-2020 23.09.2008
ks. biskup Kazimierz Górny *1937 1.06.2010
Piotr Chmieliński *1952 28.06.2011
Marek Darecki *1955 3.10.2012
Adam Góral *1955 3.10.2012
Tomasz Stańko 1942-2018 18.11.2014
Tadeusz Markowski *1947 18.01.2017
Tadeusz Pomianek *1950 18.01.2017
Rafał Wilk *1974 18.01.2017
Marta Półtorak *1966 20.01.2018
Jerzy Posłuszny   20.01.2018
Sylwester Czopek   27.01.2019
Kazimierz Widenka   27.01.2019

Oprac. na podst. Encyklopedii Rzeszowa