Stanisław Kuś

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś urodził się 1 lutego 1925 roku w Rzeszowie.

W okresie okupacji ukończył szkołę rzemieślniczą u Rudolfa Reitmajera w Rzeszowie. Naukę kontynuował na tajnych kompletach, pracując także w zakładach Flugmotorenwerk (WSK).

Żołnierz Armii Krajowej. Egzamin maturalny zdał w 1945 r. w Liceum Matematyczno-Fizycznym w Rzeszowie. Studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1951 r., uzyskując dyplom inżyniera budownictwa. Na tej samej uczelni w 1957 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1969 roku habilitację. Od 1974 r. profesor nadzwyczajny nauk technicznych, a od 1990 – profesor zwyczajny.

Od 1976 r. związany z Politechniką Rzeszowską – trzykrotny rektor tej Uczelni. Pod Jego kierownictwem uczelnia ta stała się najmocniejszym ośrodkiem naukowym Rzeszowa, liczącą się zarówno w Polsce i Europie.

Jest autorem i współautorem wielu projektów licznych budowli użyteczności publicznej, m.in. zespołu obiektów sportowych ROSiR w Rzeszowie, hali „Oliwia” w Gdańsku, hal AWF w Warszawie, hal widowiskowych w Katowicach „Spodek” i w Rzeszowie „Podpromie”. Jego prace znane są także poza granicami kraju, m.in. w Syrii (stadion, kąpielisko i hala sportowa). Jednak za jedno z najbardziej spektakularnych osiągnięć inżynieryjnych jest wyprostowanie przechylonego wieżowca przy ul. Słowackiego w Rzeszowie. Ostatnią pracą jest opracowanie nowej koncepcji Stadionu Miejskiego/Stali.

Za wybitne osiągnięcia twórcze działalności inżynieryjnej, badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej otrzymał kilkadziesiąt nagród, odznaczeń resortowych, regionalnych i państwowych.

Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Odrodzenia Polski.

Stanisław Kuś
Stanisław Kuś