Stanisław Jabłoński

Stanisław Jabłoński (11 VIII 1851 Hermanowa Dolna, pow. Rzeszów – 26 III 1922 Rzeszów), lekarz, wieloletni burmistrz Rzeszowa, Honorowy Obywatel Rzeszowa od 5 VII 1899.

W l. 1862–69 uczył się w gimnazjach w Rzeszowie i Krakowie. Po studiach medycznych na UJ rozpoczął pracę zawodową jako praktykant w Klinice Chirurgicznej w Wiedniu. W Rzeszowie osiedlił się w 1876 i rozpoczął pracę jako lekarz sądowy. Od 1882 zasiadał w Radzie Miejskiej, potem został asesorem Magistratu, a w l. 1896–1913 sprawował urząd burmistrza. Był również dyrektorem rzeszowskiego Szpitala Powszechnego, posłem na Sejm Krajowy, prezesem Stowarzyszenia Polskich Rękodzielników i Przemysłowców „Gwiazda”, dyrektorem Kasy Oszczędności w Rzeszowie.

W latach jego burmistrzowania wprowadzono w Rzeszowie oświetlenie gazowe, następnie przeprowadzono elektryfikację miasta, rozpoczęto budowę wodociągów, zbudowano szkoły ludowe i średnie, przyłączono do Rzeszowa Ruską Wieś i inne podmiejskie osiedla.

W czasie I wojny światowej, pod okupacją rosyjską i później aż do 1916, pełnił obowiązki kierownika komisarycznego zarządu miasta. Był działaczem Organizacji Obrony Narodowej i delegatem Polskiej Komisji Likwidacyjnej, uczestnicząc w formalnym zakończeniu rządów austriackich w Rzeszowie w 1918.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa

Stanisław Jabłoński
Stanisław Jabłoński