Andrzej Seidler-Wiślański

Andrzej Seidler-Wiślański (1812 – 1895 Kraków), Honorowy Obywatel Rzeszowa od 30 V 1854.

W poł. l. 40. XIX w. praktykant w lwowskim Urzędzie Gubernialnym. W 1854 komisarz cyrkularny w Rzeszowie, 1861–66 burmistrz Krakowa, 1870–79 starosta w Przemyślu i przewodniczący tamtejszej Rady Szkolnej Okręgowej.

Radca Namiestnictwa i poseł na Sejm Krajowy.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa