Stanisław Badeni

Stanisław Badeni (7 IX 1850 Surochów – 12 X 1912 Radziechów), Honorowy Obywatel Rzeszowa od 18 VI 1912, brat Kazimierza.

Szkołę średnią ukończył w Krakowie. Po studiach prawniczych i filozoficznych otrzymał tytuł doktora na UJ. W 1883 wybrany posłem na Sejm Krajowy. Zajmował się sprawami oświaty ludowej oraz gospodarką krajową.

Powołany w 1895 na stanowisko marszałka krajowego dla Galicji, starał się o jej podniesienie gospodarcze, dbał o rozwój samorządności i stał na straży zdobyczy autonomicznych. B. odegrał również czołową rolę w staraniach o zwrócenie narodowi polskiemu Wawelu.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa