1

Strefa Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko

Miasto Rzeszów zachęca przedsiębiorców do inwestowania w stolicy Podkarpacia, oferując atrakcyjne tereny inwestycyjne położone w północno-zachodniej części Rzeszowa, objęte oddziaływaniem Strefy Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko. W skład Strefy wchodzą, Podstrefa Rzeszów Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK MIELEC”, z lokalizacjami na Osiedlach Przybyszówka i Miłocin, oraz tereny inwestycyjne położone w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Atrakcyjność omawianych terenów wynika przede wszystkim z doskonałej lokalizacji, jak również zastosowania nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych. Strefa zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S-19, przy drodze krajowej E-371, w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanej magistrali kolejowej E-30, w odległości ok. 6 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”. Strefa Aktywności Gospodarczej obejmuje tereny przemysłowe, które posiadają całkowite uzbrojenie infrastrukturalne i teletechniczne oraz są w pełni skomunikowane, posiadają rozbudowaną sieć dróg wewnętrznych.

W części Strefy wykonano w wysokim standardzie ciągi pieszo-jezdne z pełnym oświetleniem, chodnikami oraz ścieżkami rowerowymi. Docelowo w jej obrębie łącznie z obszarami sąsiednich gmin znajdzie się łącznie ok. 400 ha terenów inwestycyjnych. Tereny przemysłowe objęte oddziaływaniem „Strefy” w obecnych granicach miasta zajmują ok. 150 ha. W rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej „Rzeszów-Dworzysko” znajdują się również atrakcyjne tereny o powierzchni około 50 ha, mające zróżnicowaną strukturę własnościową, z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod budownictwo przemysłowe.

Dotychczas na lokalizację zakładów w zachodniej części Strefy Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko zdecydowały się takie firmy, jak: Raben Logistics Polska Sp. z o.o., Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., BOWIM-Podkarpacie Sp. z o.o., Savpol Sp. z o.o., AJ Profibud Sp. z o.o., Konsorcjum Stali S.A., Halico Sp. z o.o. oraz BOZ S.A. W rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej funkcjonują: salon motocyklowy legendarnej amerykańskiej firmy Harley-Davidson oraz salon firmy YAMAHA. Kolejni inwestorzy to: FHU WGM3, THM Group Sp. z o.o., Exall Sp. J., 7R S.A. oraz Mat Trans Sp. z o.o.

W części wschodniej, na terenie Rzeszowskiego Parku Naukowo-Technologicznego inwestują takie firmy jak: Ziaja Sp. z o.o., OK Office S.j., Lisi Aerospace Creuzet Polska Sp. z o.o., Masterprofi Sp. z o.o., Energo System S.A., CDO Centrum Drewna i Oklein Sp. z o.o., VISSAVI Sp. z o.o., Unimet Sp. z o.o., Weiss Solution Sp. z o.o., Heating Instgaz Sp. z o.o., Efekt Plus Sp. z o.o. oraz TW Metals sp. z o.o. 

Głównym założeniem Strefy Aktywności Gospodarczej „Rzeszów-Dworzysko” jest stworzenie sprzyjających warunków rozpoczęcia działalności gospodarczej zwłaszcza dla przedsiębiorców, stosujących innowacyjne technologie. Jedną z form pomocy dla inwestorów stosowaną przez Miasto Rzeszów, jest zwolnienie z podatku od nieruchomości i środków transportowych dla nowych inwestycji przez okres 5 lat. Przedsiębiorcy zdecydowani na inwestowanie w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak również na pozostałych terenach inwestycyjnych w Rzeszowie, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, mogą również liczyć na wysokie zwolnienia w podatku dochodowym: wielkość zwolnienia z podatku z tytułu nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy wynosi 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników dla przedsiębiorców dużych, 60% dla średnich oraz 70% dla przedsiębiorców małych.

Strefa Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko
Strefa Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko
Strefa Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko
Strefa Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko
Strefa Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko
Strefa Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko
Strefa Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko
Strefa Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko