Baner tematyczny

Startupy

W ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować w Mieście Rzeszowie szybko rozwijający się i współpracujący ze sobą ekosystem startupowy. Miasto dba o całościowy rozwój ekosystemu poprzez pomoc administracyjną, promocję przedsięwzięć czy wsparcie finansowe w ramach promocji gospodarczej. Potwierdzeniem tej współpracy jest powołanie w 2016 roku Oficera Startupowego w strukturze Biura Obsługi Inwestora, którego zadaniem jest kontakt ze środowiskiem i profesjonalne wsparcie startupów. Miasto Rzeszów jest jednym z pionierów takiego rozwiązania.

Również w ramach współpracy z Miastem Rzeszów w II kwartale 2017 roku uruchomiono Rzeszów Startup Akcelerator. Misją projektu jest rozwój startupów, które mogą usprawnić funkcjonowanie miasta, a co za tym idzie podnieść jakość życia jego mieszkańców. W ramach akceleracji zakwalifikowane projekty walczyły o biznesowe wsparcie miasta, nagrodę pieniężną oraz nawiązanie kontaktów z inwestorami i partnerami biznesowymi.

Rzeszowski ekosystem startupowy rozwija się prężnie, również ze względu na coraz lepiej wykształcony system finansowy.

W mieście organizowane są też priorytetowe wydarzenia ukierunkowane na biznes kreatywny.

Do wartych uwagi inicjatyw należą:

  • Internet Beta - coroczna konferencja technologiczna, która jest uważana za jedno najbardziej istotnych wydarzeń tego typu w kraju,
  • Startup Weekend Rzeszów - ogólnoświatowa inicjatywa funkcjonująca pod marką Techstars,
  • Warsztatlon - pierwszy miejski hackathon, którego celem jest wspieranie pomysłów, które mają docelowo poprawić jakość życia w mieście,
  • Hackathon Rzeszów.

Rzeszów Startup Akcelerator jest programem realizowanym przez firmę HugeTECH w partnerstwie z Urzędem Miasta Rzeszowa, gdzie startupy poza ścieżką merytoryczną akceleracji prowadzoną przez ekspertów, mają możliwość współpracy w miastem na zasadzie wymiany danych z wydziałami i spółkami miejskimi oraz współpracy z firmami partnerskimi działającymi na terenie miasta. 

Celem programu jest pozyskanie interesujących projektów badawczych, tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju technologicznych przedsiębiorstw na Podkarpaciu oraz inwestowanie w startupy o wysokim potencjale do komercjalizacji. Zapewniamy wsparcie w postaci cyklu szkoleń prowadzonych przez wyspecjalizowanych mentorów, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu przygotują młodą firmę do wejścia na rynek. Po zakończeniu warsztatów akcelerowane startupy będą miały możliwość zaprezentowania swojego pomysłu przed przedstawicielami firm i inwestorami podczas DemoDay.

Do I edycji Rzeszów Startup Akcelerator zgłosiło się kilkadziesiąt pomysłodawców, z grona których wyłoniono 16 najlepszych pomysłów. Uczestnicy programu nauczyli się jak przekształcić swoją wizję w gotowe rozwiązanie przynoszące zysk i z powodzeniem kontynuują swoją ścieżkę rozwoju biznesowego.

W ramach działań Rzeszów Startup Akcelerator zapewnia:

  • pomoc w zbudowaniu modelu biznesowego w oparciu o zapotrzebowanie rynku,
  • możliwość korzystania z miejsca do pracy w Podkarpackiej Przestrzeni Kreatywnej - KWADRAT w czasie trwania programu akceleracyjnego,
  • intensywne szkolenia skupione na kluczowych zagadnieniach niezbędnych dla rozwoju biznesu, m.in. tworzenia strategii marketingowej czy technik prowadzenia sprzedaży,
  • indywidualne konsultacje online z naszymi mentorami,
  • wsparcie w pozyskaniu finansowania na dalszy rozwój dla najlepiej rokujących projektów,
  • pomoc w przygotowaniu startupu do udziału w Platformach Startowych.

Rzeszów Startup Akcelerator
ul. Piotra Bardowskiego 4
35-005 Rzeszów
https://rzeszowstartup.pl/
https://www.facebook.com/RzeszowStartupAkcelerator/

W maju 2020 r. w Rzeszowie powstał Akcelerator Technologiczny ConceptLab - pierwszy akcelerator założony przez Stowarzyszenie Rozwoju Nauki i Techniki. Jego celem jest wsparcie wysokiej jakości, specjalistycznymi i dostosowanymi do indywidualnych potrzeb usługami akceleracyjnymi i inkubacyjnymi przedsiębiorstw realizujących i grup inicjatywnych chcących realizować projekty technologiczne. W największym stopniu akcelerator będzie się koncentrował na wspieraniu projektów typu “hardware-device”, czyli rozwiązań konstrukcyjno-narzędziowych, których efektem jest powstanie fizycznych urządzeń.

ConceptLab oferuje wsparcie profesjonalistów, inżynierów, techników, pasjonatów z różnych dziedzin nauki i techniki, a także pomoc w zdobywaniu funduszy na realizację przedsięwzięć. Już w czerwcu planowane jest otwarcie prototypowni.

Szczegółowe informacje dotyczące Akceleratora Technologicznego ConceptLab można znaleźć na https://akceleratortechnologiczny.org/.