1

Polska Wschodnia

Gospodarczy portal internetowy https://www.polskawschodnia.gov.pl/ jest narzędziem umożliwiającym internautom (przedsiębiorcom, inwestorom zagranicznym, ogółowi społeczeństwa) uzyskanie szybkiego dostępu do aktualnej wiedzy o potencjale ekonomicznym i turystycznym makroregionu Polski Wschodniej.

Celem tego projektu jest zainteresowanie międzynarodowych środowisk gospodarczych Polską Wschodnią oraz wzrost współpracy gospodarczej w makroregionie.
Grupę docelową portalu stanowią przedsiębiorcy, w tym szczególnie potencjalni krajowi i zagraniczni inwestorzy, firmy zainteresowane współpracą handlową (eksporterzy i importerzy), media krajowe i zagraniczne oraz środowiska lokalne poszczególnych pięciu województw. 

logo
logo