1

Przydatne linki

Biuletyn Urzędu Miasta Rzeszowa - https://bip.erzeszow.pl/ zakładka „Działalność gospodarcza”

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców – https://www.biznes.gov.pl/pl 

Portal CEIDG - https://wws.ceidg.gov.pl/

Poradnik przedsiębiorcy - https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/ 

Informacje dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej - https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-krok-po-kroku 

Wyszukiwarka organów i instytucji - https://www.biznes.gov.pl/szukaj-instytucji 

Krajowy Rejestr Sądowy - https://ekrs.ms.gov.pl/ 

Sprawdź numer REGON - http://www.stat.gov.pl/regon/ 

Sprawdź adres w bazie TERYT - http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa 

Wyszukaj kody PKD 2007 - www.stat.gov.pl/Klasyfikacje 

Krajowa Informacja Podatkowa - http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/kip/kontakt/ 

Portal Podatkowy - http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp 

Status podmiotu w VAT https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka 

Elektroniczna korespondencja z ZUS – http://pue.zus.pl 

Wyszukiwarka kodów pocztowych - http://kody.poczta-polska.pl 

Ewidencja numerów bankowych - https://ewib.nbp.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - http://www.uokik.gov.pl 

Państwowa Inspekcja Pracy - http://www.pip.gov.pl 

Główny Inspektorat Sanitarny - http://www.gis.gov.pl 

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych - http://orzeczenia.nsa.gov.pl 

Internetowy Portal Orzeczeń Sądów Apelacyjnych - http://orzeczenia.ms.gov.pl 

Potwierdzenie numeru VAT UE (VIES) - http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ 

Wyszukiwarka Radców Prawnych - http://www.kirp.pl/Wyszukiwarka-Radcow 

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI - http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.html 

Portal Promocji Eksportu - https://www.trade.gov.pl/pl 

Urząd Patentowy RP - http://www.uprp.pl 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - https://www.parp.gov.pl/