Strefa płatnego parkowania

Na drogach publicznych miasta Rzeszowa od 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona strefa płatnego parkowania w obszarze ograniczonym ulicami: ks. Józefa Sondeja, Marcina Borelowskiego, Stefana Czarneckiego, Stanisława Jabłońskiego, Artura Grottgera, Piotra Bardowskiego, Łączną, Stefana Batorego, Onufrego Kopczyńskiego do rzeki Wisłok, wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisłok do Mostu Zamkowego i dalej ulicami: Wojciecha Kilara, Teofila Lenartowicza, pl. Śreniawitów, Jarosława Dąbrowskiego, Zofii Chrzanowskiej, Mariana Langiewicza do przejazdu kolejowego i wzdłuż torów kolejowych do ul. ks. Józefa Sondeja.

Została ona podzielona na dwie podstrefy:

„niebieską”:

- ograniczoną ulicami: Marcina Borelowskiego, Stefana Czarneckiego do Wiaduktu Tarnobrzeskiego, wzdłuż torów kolejowych do Łącznej i dalej ulicami: Łączną, Stefana Batorego, Aleksandra Fredry, Bartosza Głowackiego, Targową, Fryderyka Szopena, Aleją Lubomirskich, Zamkową, płk. Leopolda Lisa-Kuli, płk. Łukasza Cieplińskiego, ks. Józefa Jałowego,

„pomarańczową”:

- ograniczoną ulicami: Stefana Batorego, Onufrego Kopczyńskiego do rzeki Wisłok, wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisłok do Mostu Zamkowego i dalej ulicami: Wojciecha Kilara, Teofila Lenartowicza, pl. Śreniawitów, Jarosława Dąbrowskiego, Zofii Chrzanowskiej, Mariana Langiewicza do przejazdu kolejowego i wzdłuż torów kolejowych do ul. ks. Józefa Sondeja i dalej ulicami: ks. Józefa Jałowego (z wyłączeniem tejże ulicy), płk. Łukasza Cieplińskiego (z wyłączeniem tejże ulicy), płk. Leopolda Lisa - Kuli (z wyłączeniem tejże ulicy), Zamkową (z wyłączeniem tejże ulicy), Aleją Lubomirskich (z wyłączeniem tejże ulicy), Fryderyka Szopena (z wyłączeniem tejże ulicy), Targową (z wyłączeniem tejże ulicy), Bartosza Głowackiego (z wyłączeniem tejże ulicy), Aleksandra Fredry, Stefana Batorego, Łączną (z wyłączeniem tejże ulicy), wzdłuż torów kolejowych do wiaduktu kolejowego.

Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVII/578/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. wprowadzono zmiany, ustanawiając dwie kolejne podstrefy: zieloną i czerwoną, które obowiązują od 1 października 2020 r.

"zielona":

- ograniczona ulicami: od Wiaduktu Tarnobrzeskiego, wzdłuż torów kolejowych do Gołębiej i dalej ulicami: Gołębią, Warszawską, Ronda Jana Pawła II, Lubelską, Gen. Stanisława Maczka (z wyłączeniem tejże ulicy), Lucjana Siemieńskiego, Stanisława Żółkiewskiego do wiaduktu kolejowego, wzdłuż torów kolejowych do Wiaduktu Tarnobrzeskiego,

"czerwona":

- ograniczona ulicami: pl. Śreniawitów (z wyłączeniem tejże ulicy), Teofila Lenartowicza, Wojciecha Kilara (z wyłączeniem tejże ulicy) do Mostu Zamkowego, wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisłok do kładki pieszo-rowerowej przy Parku Kultury i Wypoczynku i dalej do skrzyżowania Hetmańskiej z Wincentego Pola, i dalej Wincentego Pola (z wyłączeniem tejże ulicy), Jarosława Dąbrowskiego (z wyłączeniem części ulicy od skrzyżowania z Zofii Chrzanowskiej do pl. Śreniawitów).”

Opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Strefy pobierane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Szczegółowy tryb postępowania przy naliczaniu opłaty za postój pojazdów samochodowych w ustanowionej na terenie miasta Rzeszowa Strefie Płatnego Parkowania, tryb wydawania abonamentów oraz prowadzenia postępowania kontrolnego uiszczania należnych opłat określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Rzeszowie.

Strefą administruje Miejska Administracja Targowisk i Parkingów z siedzibą w Rzeszowie.

Strefa płatnego parkowania od 1 października 2020 r.