Strefa płatnego parkowania

Na drogach publicznych miasta Rzeszowa od 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona strefa płatnego parkowania w obszarze ograniczonym ulicami: ks. Józefa Sondeja, Marcina Borelowskiego, Stefana Czarneckiego, Stanisława Jabłońskiego, Artura Grottgera, Piotra Bardowskiego, Łączną, Stefana Batorego, Onufrego Kopczyńskiego do rzeki Wisłok, wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisłok do Mostu Zamkowego i dalej ulicami: Wojciecha Kilara, Teofila Lenartowicza, pl. Śreniawitów, Jarosława Dąbrowskiego, Zofii Chrzanowskiej, Mariana Langiewicza do przejazdu kolejowego i wzdłuż torów kolejowych do ul. ks. Józefa Sondeja.

Została ona podzielona na dwie podstrefy:

„niebieską”:

- ograniczoną ulicami: Marcina Borelowskiego, Stefana Czarneckiego, Stanisława Jabłońskiego, Artura Grottgera, Piotra Bardowskiego, Stefana Batorego, Aleksandra Fredry, Bartosza Głowackiego, Targową, Fryderyka Szopena, Aleją Lubomirskich, Zamkową, płk. Leopolda Lisa – Kuli, płk. Łukasza Cieplińskiego, ks. Józefa Jałowego,

„pomarańczową”:

- obejmującą pozostałe ulice zlokalizowane w strefie.

W strefie znajduje się ok. 2200 płatnych miejsc postojowych, na ulicach: 17-go Pułku Piechoty - 15, 8 Marca - 58, Asnyka - 11, Baldachówka - 20, Batorego - 10, Bernardyńska - 18, Borelowskiego - 50, Bożnicza - 9, Chrzanowskiej - 28, Cieplińskiego- 86, Dąbrowskiego - 11, Fircowskiego - 4, Fredry - 30, Gałęzowskiego - 25, Grodzisko - 22, Grottgera - 60, Grunwaldzka - 29, Hoffmanowej - 11, Jabłońskiego - 10, Jagiellońska - 102, Jałowego - 155, Joselewicza - 20, Kolejowa - 7, Kopczyńskiego - 7, Kopernika - 71, Kr. Kazimierza - 7, Kraszewskiego - 31, Kreczmera - 12, Langiewicza - 41, Leszczyńskiego - 18, Lisa Kuli - 20, Lubomirskich - 4, Mickiewicza - 56, Mochanckiego - 54, Moniuszki - 52, Naruszewicza - 41, Okrzei - 38, Orzeszkowej - 13, Piłsudskiego - 106, Plac Farny - 22, Plac Kilińskiego - 6, Plac Ofiar Getta - 37, Plac Śreniawitów - 4, Poniatowskiego - 28, Pułaskiego - 65, Reformacka - 12, Skwer Bala - 3, Słowackiego - 169, Sobieskiego - 151, Sokoła - 10, Szopena - 115, Śniadeckich - 5, Św. Mikołaja - 32, Targowa - 47, Unii Lubelskiej - 8, Zamkowa - 43, Zygmuntowska - 27, Żeromskiego - 58.

Opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Strefy pobierane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Szczegółowy tryb postępowania przy naliczaniu opłaty za postój pojazdów samochodowych w ustanowionej na terenie miasta Rzeszowa Strefie Płatnego Parkowania, tryb wydawania abonamentów oraz prowadzenia postępowania kontrolnego uiszczania należnych opłat określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Rzeszowie.

Strefą administruje Miejska Administracja Targowisk i Parkingów z siedzibą w Rzeszowie.

Strefa płatnego parkowania