Zasłużony dla Miasta Rzeszowa

Wyróżnienie Zasłużony dla Miasta Rzeszowa jest formą uhonorowania przez Gminę Miasto Rzeszów obywateli, którzy swoimi talentami, pracą zawodową lub działalnością społeczną, wnieśli znaczący wkład w rozwój Miasta Rzeszowa w różnych dziedzinach.

Obecnie tytuł Zasłużony dla Miasta Rzeszowa nadaje Rada Miasta, uchwałą podejmowaną większością głosów. Wnioski o przyznanie tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa mogą składać organizacje społeczne, polityczne, związki wyznaniowe, organizacje pożytku publicznego, osoby fizyczne oraz inne instytucje.

Dyplom i okolicznościowy medal wręczane są podczas uroczystości organizowanej z okazji nadania praw miejskich. Wyróżnione osoby wpisuje się do Księgi Zasłużonych dla Miasta Rzeszowa, przechowywanej w siedzibie Urzędu Miasta.

Obecnie w Księdze Zasłużonych dla Miasta Rzeszowa znajdują się: Ryszard Ziemba, Marek Czarnota, Andrzej Kowal, Stanisław Mazur, ks. dr Ireneusz Folcik, Zygmunt Solarski, Jan Stankiewicz, Krzysztof Ignaczak i Mateusz Tułecki.

Stanisław Mazur

Stanisław Mazur - lekarz, kardiolog inicjator działań społecznych poświęconych edukacji prozdrowotnej oraz profilaktyce, prekursor prywatnej służby zdrowia w Rzeszowie, założyciel C.M. „Medyk”, jednej z najszybciej rozwijających się placówek medycznych w regionie oraz Ośrodka Wsparcia Psychicznego, niezwykle ważnego dla środowiska akademickiego w Rzeszowie.

Od 1981 roku jest lekarzem czynnie zajmującym się chorobami wewnętrznymi oraz kardiologią. Przepracował 10 lat w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Chopina, a następnie 15 lat w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2w Rzeszowie. Był na stypendium naukowym w Hamburgu oraz Filadelfii. Jest autorem kilku publikacji naukowych.

Od 25 lat prowadzi Centrum Medyczne Medyk w Rzeszowie, z którego pomocy korzysta łącznie 380 000 osób, a aktualnie 25% mieszkańców Rzeszowa jest zapisanych do lekarzy rodzinnych. Firma daje pracę dla 240 osób etatowych oraz 300 osób w innych formach zatrudnienia. Od początku swojej pracy pan doktor Mazur bardzo dużo uwagi poświęca działaniom profilaktycznym u dzieci i u dorosłych. Dr Stanisław Mazur dosyć często koordynuje w mediach programy poświęcone edukacji prozdrowotnej oraz profilaktyce. Również od wielu lat jest organizatorem akcji społecznych:
- Światowy Dzień Serca,
- Dni Transplantologiczne,
- Akcje dla potencjalnych dawców szpiku,
- Ogólnopolska Konferencję Nefrologiczna,
- Coroczne konferencje dla lekarzy i pielęgniarek nefrologicznych,
- Spotkania rodzin dla przeszczepów rodzinnych.

W ciągu kilkunastu lat dr Mazur zorganizował też setki spotkań edukacyjnych dla studentów Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu, Wyższej szkoły Prawa i Administracji oraz szkół rzeszowskich. Prowadzony jest dla środowiska akademickiego wyjątkowo potrzebny Ośrodek Wsparcia Psychicznego, diagnostyki AIDS oraz Stowarzyszenie Miłość Odpowiedzialność.

W 2013 roku doktor Mazur otrzymał tytuł „Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej”.

CM Medyk od lat zabezpiecza medycznie Festiwal Polonijny, Juvenalia i inne imprezy społeczne. Doktor Stanisław Mazur z CM Medyk pierwszy raz w Polsce jako podmiot niepubliczny organizował w Rzeszowie XVII Ogólnopolską Konferencję Nefrologiczną.

Dr Stanisław Mazur jest od kilku lat w ścisłym Zarządzie Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Centrum Medyczne Medyk w plebiscycie Eskulap 2013 czy też Plebiscycie Nowin było podmiotem medycznym, który zajął pierwsze miejsce na Podkarpaciu, a jego lekarze rodzinni, lekarze specjaliści, stomatolodzy, pielęgniarki czy położne plasowały się na najwyższych pozycjach.

Stanisław Mazur