Zasłużony dla Miasta Rzeszowa

Wyróżnienie Zasłużony dla Miasta Rzeszowa jest formą uhonorowania przez Gminę Miasto Rzeszów obywateli, którzy swoimi talentami, pracą zawodową lub działalnością społeczną, wnieśli znaczący wkład w rozwój Miasta Rzeszowa w różnych dziedzinach.

Obecnie tytuł Zasłużony dla Miasta Rzeszowa nadaje Rada Miasta, uchwałą podejmowaną większością głosów. Wnioski o przyznanie tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa mogą składać organizacje społeczne, polityczne, związki wyznaniowe, organizacje pożytku publicznego, osoby fizyczne oraz inne instytucje.

Dyplom i okolicznościowy medal wręczane są podczas uroczystości organizowanej z okazji nadania praw miejskich. Wyróżnione osoby wpisuje się do Księgi Zasłużonych dla Miasta Rzeszowa, przechowywanej w siedzibie Urzędu Miasta.

Obecnie w Księdze Zasłużonych dla Miasta Rzeszowa znajdują się: Ryszard Ziemba, Marek Czarnota, Andrzej Kowal, Stanisław Mazur, ks. dr Ireneusz Folcik, Zygmunt Solarski, Jan Stankiewicz, Krzysztof Ignaczak i Mateusz Tułecki.

Marek Czarnota

Marek Czarnota - bibliofil, kolekcjoner, wytrawny znawcy historii Rzeszowa, autor ponad 300 audycji telewizyjnych, około 600 radiowych, 1000 publikacji prasowych, 17 książek – wszystkie o Rzeszowie i regionie, w tak znanych cyklach jak: "Rzeszowskie ulice i okolice”, czy „Wędrówki Galicyjskie”.

Marek Czarnota to regionalista, kolekcjoner, gawędziarz, a przede wszystkim bibliofil i społecznik propagujący w różnych formach historię i urodę stolicy Podkarpacia.

Swoje zbiory resovianów, ekslibrisów, grafiki, druków bibliofilskich, kulinariów i dewocjonaliów związanych z regionem, zaprezentował na ponad 70. wystawach. Przez 14 lat występował jako aktor w kabarecie „Meluzyna”, co skłoniło Go do opracowania monografii tego kabaretu.

W 2002 roku, w regionalnym konkursie „Mistrz Mowy Polskiej”, otrzymał tytuły: „Mistrz Mowy Polskiej” , „Mistrz Wymowy Polskiej” i nagrodę „Vox Populi”.

W 2007 r. M. Czarnota został wyróżniony przez Fundację ABCXXI CPCD dyplomem za życzliwość i wsparcie.

Wśród wspólnych cyklicznych działań należy dodatkowo wymienić:
• Spotkania czytelnicze z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
• Spotkania z Literaturą Współczesną pod hasłem: „Gawędy Galicyjskie”,
• Spotkania literackie” „Marek Czarnota Dzieciom” – np. z okazji Roku Tuwima,
• Wielkie Czytanie „Z Mistrzem Wymowy Polskiej”,
• Wędrówki Literackie „Z Panem Makiem Czarnotą”,
• „Rzeszów widziany inaczej” – gawędy Marka Czarnoty”.

Życzliwość, zaangażowanie i łatwość kontaktu z młodym czytelnikiem sprawiają, że spotkania z Jego udziałem były niepowtarzalną lekcją kultury języka, a zarazem naturalnym sposobem propagowania idei czytania. Marek Czarnota stale angażował się w zajęcia prowadzone w filii bibliotecznej, zorganizowanej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2. Swoją postawą, humorem i talentem aktorsko - gawędziarskim korzystnie wpływał na psychikę dzieci przebywających na leczeniu i odwracał ich uwagę od problemów zdrowotnych.

Ostatnia wystawa ”Moje Matki Boskie Rzeszowskie - w 500. rocznicę objawienia”, zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu objawień, czyli prezentacja ok. 350 eksponatów pochodzących z prywatnych zbiorów Marka Czarnoty, w tym największy zbiór ikonografii Madonny Rzeszowskiej, przyciągnęła tłumy zwiedzających.

Jako miłośnik Rzeszowa jest autorem licznych książek i opracowań tematycznie związanych z tym miastem, m.in.: „Rzeszowskie ulice i okolice”, „Rzeszowskie ulice i tuż za rogatkami”, „Rzeszowskie ulice Rynek i różne sprawy”, „Podania, legendy i opowieści z Rzeszowa i okolic”, „Patroni przyszłych rzeszowskich ulic”, „Rzeszowski Sokół teatralny i sportowy”.

Za upowszechnianie kultury regionalnej został uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego, dwukrotnie Nagrodą Miasta Rzeszowa (2000 r., 2005 r.), Nagrodą „Wawrzyn” Rzeszowskiego Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego, Medalem im. Franciszka Kotuli za kontynuację Jego działań propagujących wiedzę o Rzeszowie i regionie, odznaczony odznakami: ”Zasłużony Działacz Kultury, „Złotą Odznaką Opiekuna Zabytków” i „Srebrnym Krzyżem Zasługi”.

Marek Czarnota