Rzeszowskie atrakcje dla niesłyszących turystów

Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych realizuje projekt dofinansowany z budżetu Gminy Miasto Rzeszów pod nazwą „Strefa niesłyszącego turysty w Rzeszowie”, który udostępnia informacje turystyczne dla osób niesłyszących oraz promuje Rzeszów w środowisku osób głuchych.

Utworzony został internetowy portal informacyjno-promocyjny o walorach turystycznych Rzeszowa przystosowany do zdolności percepcyjnych osób niesłyszących, odbyła się konferencja środowiska osób niesłyszących zrzeszonych w Podkarpackim Stowarzyszeniu Głuchych oraz zorganizowano warsztaty fotograficzne mające na celu ukazanie pięknych miejsc miasta Rzeszowa.

Efektem wspomnianych działań było również powstanie filmików - przewodników turystycznych po rzeszowskich atrakcjach turystycznych z tłumaczeniem na język migowy.

Portal informacyjno-promocyjny o walorach turystycznych Rzeszowa
Portal informacyjno-promocyjny o walorach turystycznych Rzeszowa