Data wydruku: 2021-03-04 16:29:57

umrzeszow

e-mail: www: erzeszow.pl
Portal informacyjno-promocyjny o walorach turystycznych Rzeszowa www.migajacyrzeszow.info
Portal informacyjno-promocyjny o walorach turystycznych Rzeszowa www.migajacyrzeszow.info

Rzeszowskie atrakcje dla niesłyszących turystów

Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych (www.psg.rzeszow.pl) realizuje projekt dofinansowany z budżetu Gminy Miasto Rzeszów pod nazwą „Strefa niesłyszącego turysty w Rzeszowie”, który udostępnia informacje turystyczne dla osób niesłyszących oraz promuje Rzeszów w środowisku osób głuchych.

Utworzony został internetowy portal informacyjno-promocyjny o walorach turystycznych Rzeszowa (www.migajacyrzeszow.info) przystosowany do zdolności percepcyjnych osób niesłyszących, odbyła się konferencja środowiska osób niesłyszących zrzeszonych w Podkarpackim Stowarzyszeniu Głuchych oraz zorganizowano warsztaty fotograficzne mające na celu ukazanie pięknych miejsc miasta Rzeszowa.

Efektem wspomnianych działań było również powstanie filmików - przewodników turystycznych po rzeszowskich atrakcjach turystycznych z tłumaczeniem na język migowy.