Aktualności

Rzeszowski Budżet Obywatelski

Można już zgłaszać pomysły zadań do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Miasto zabezpieczyło na ten cel 8 200 000 zł, co stanowi 0,5% wykonania wydatków budżetu Miasta Rzeszowa za 2020 rok.

Projekty można zgłaszać w 3 kategoriach, obejmujących zadania z zakresu budowy, modernizacji lub remontu infrastruktury miejskiej i osiedlowej oraz działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Zgłoszeń projektów do realizacji w ramach RBO może dokonać 15 mieszkańców Rzeszowa.

W tym celu uruchomiono specjalny portal dostępny na stronie internetowej: https://rbo.erzeszow.pl/voting/absence?fbclid=IwAR0mwWi5oKpqVnodAwBrvyM86iZQSfgfpoT6L62p-Z-Lje8TTEpnucZ-XeU

 

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne Kategorie projektów RBO to:

Kategoria I - 4 100 000 zł na projekty z zakresu: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;

Kategoria II - 3 280 000 zł na projekty z zakresu: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;

Kategoria III - 820 000 zł na projekty obejmujące działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

 

Harmonogram prac nad projektami zgłoszonymi do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.:

zgłaszanie projektów - od 5 do 23 lipca 2021 r.

weryfikacja zgłoszonych projektów - od 26 lipca do 20 sierpnia 2021 r.

przygotowanie listy projektów dopuszczonych do glosowania - 23 sierpnia 2021 r.

składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania - do 30 sierpnia 2021 r.

głosowanie - od 10 września do 8 października 2021 r.

publikacja wyników głosowania - od 14 do 15 października 2021 r.

 

Więcej informacji na stronie :

https://bip.erzeszow.pl/pl/358-rzeszowski-budzet-obywatelski/33153-wstepne-informacje-dotyczace-prac-komisji-ds-budzetu-obywatelskiego.html#tresc

Rzeszowski Budżet Obywatelski 2022
Rzeszowski Budżet Obywatelski 2022