Data wydruku: 2021-12-01 01:51:13

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Leon Biliński

Leon Biliński (15 VI 1846 Zaleszczyki – 6 VI 1923 Wiedeń), Honorowy Obywatel Rzeszowa od 29 II 1912, doktor praw, ekonomista, autor wielu rozpraw w języku polskim i niemieckim.

Był wnukiem właściciela Grodziska k. Leżajska. Do gimnazjum uczęszczał w Buczaczu, Stanisławowie i Tarnopolu. Studia prawnicze odbył we Lwowie w l. 1863–67, następnie krótko pracował w namiestnictwie lwowskim.

W 1877 mianowany prof. zwyczajnym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, następnie wybrany dziekanem Wydziału Prawnego, a w końcu rektorem. W 1892 po powołaniu go na stanowisko prezesa Generalnej Dyrekcji Austriackich Kolei Państwowych opuścił Uniwersytet. 3-krotny minister skarbu (po raz pierwszy w gabinecie Kazimierza Badeniego), od 1900 gubernator Banku Austro-Węgierskiego, poseł do Sejmu Krajowego i Rady Państwa, prezes Koła Polskiego w parlamencie. Jako poseł do Rady Państwa z okręgu rzeszowskiego wspierał starania miasta w sprawach inwestycji gospodarczych, między innymi przebudowy dworca kolejowego (Dworzec Główny PKP), budowy elektrowni miejskiej, warsztatów kolejowych i telefonizacji miasta.

Po wybuchu I wojny światowej należał do inicjatorów powołania Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów (Legioniści rzeszowscy). Po odzyskaniu niepodległości był ministrem skarbu w gabinecie Ignacego Paderewskiego.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa