Data wydruku: 2021-12-01 02:13:06

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Józef Bielecki

 
Bielecki Józef, Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa od 10 VII 1847.

Do Rzeszowa przybył z Brzeżan, gdzie w tamtejszym gimnazjum był profesorem humanitorum. Prefekt i dyrektor (1842-51) c.k. gimnazjum w Rzeszowie.

17 VI 1851 otrzymał 5-miesięczny urlop zdrowotny. Zwolniony z obowiązków nauczycielskich, po 30 latach pracy przeszedł na emeryturę.

Jerzy Gacek
Encyklopedia Rzeszowa