Data wydruku: 2022-01-17 02:17:41

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Prywatne Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie

Muzeum Techniki i Militariów powstało pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca i mieści się w obiektach byłego Zespołu Szkół Kolejowych przy ul. Kochanowskiego 19 w Rzeszowie. Dzięki wsparciu wielu osób i organizacji zostały przeprowadzone remonty i prace modernizacyjne do celów ekspozycyjnych poszczególnych pomieszczeń.

Muzeum posiada zbiory w postaci odrestaurowanych zabytkowych samochodów produkcji polskiej i francuskiej z lat 50-tych, w tym m.in. samochody „Warszawa”, „Syrena”, „Citroen” oraz zabytkowe motocykle, m.in. „Sokół”, „Junak” i „Jawa”. Ponadto muzeum posiada zbiory sprzętu gospodarstwa domowego i RTV z połowy XX wieku, takie jak: radioodbiorniki, gramofony, żelazka, pralki itp. Znaczącą część zbiorów stanowią militaria - pokaźne kolekcje sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz ryngrafów i wojskowych monet pamiątkowych. Zbiory muzeum były gromadzone ok. 15 lat poprzez zakupy na giełdach samochodowych i giełdach staroci.

Zbiory są udostępniane nieodpłatnie w salach wystawienniczych Muzeum Techniki i Militariów wraz z opisami eksponatów, zaś niektóre ciekawsze egzemplarze przedstawiane są w formie dioram.

ul. Kochanowskiego 19
35-208 Rzeszów
tel. 601 885 820
http://www.muzeum-techniki.rzeszow.pl