Data wydruku: 2020-10-01 03:25:26

umrzeszow

e-mail: www: erzeszow.pl

Rady Osiedli

Rada Miasta, z inicjatywy mieszkańców, utworzyła w Rzeszowie 32 Osiedla. Organem stanowiącym Osiedla jest Rada Osiedla, w skład której wchodzą członkowie wybrani przez mieszkańców.

Osiedle, jako jednostka pomocnicza Miasta, działa zgodnie ze Statutem Osiedla.

Zobacz wykaz rzeszowskich osiedli i ich dane kontaktowe.