Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

"Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" jest bogatym źródłem informacji na temat historii lokalnej ziem polskich, zawiera opisy prawie wszystkich miejscowości oraz innych nazw miejscowych z terenów, które obejmowała pierwsza Rzeczpospolita.
Elektroniczna wersja Słownika geograficznego (http://dir.icm.edu.pl) jest publikacją elektroniczną, posiadającą interfejs, który pozwala zarówno przeglądać książkę strona po stronie, jak i przeszukiwać jej treść.