Data wydruku: 2020-10-22 00:37:49

umrzeszow

e-mail: www: erzeszow.pl

Inwestycje na Osiedlu Przybyszówka

Przykładowe inwestycje zrealizowane po włączeniu do Rzeszowa: 

Budowa kompleksu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny
32,5 mln zł
Budowa kompleksu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny
Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny
2,2 mln zł
Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny
Budowa żłobka "Karolinka" przy ul. Bł. Karoliny
5,6 mln zł
Budowa żłobka "Karolinka" przy ul. Bł. Karoliny
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4
500 tys. zł
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko (ul. Ludwika Chmury)
30 mln zł
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko (ul. Ludwika Chmury)
Przebudowa ulicy Dębickiej
13,4 mln zł
Przebudowa ulicy Dębickiej
Budowa ul. Krośnieńskiej na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Bł. Karoliny
1,8 mln zł
Budowa ul. Krośnieńskiej na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Bł. Karoliny
Zagospodarowanie terenów zielonych pod tereny sportowo-rekreacyjne w rejonie rowu RP-3 i ul. Bł. Karoliny
140 tys. zł
Zagospodarowanie terenów zielonych pod tereny sportowo-rekreacyjne w rejonie rowu RP-3 i ul. Bł. Karoliny
Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury
3,4 mln zł
Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury
Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy
530 tys. zł
Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy
Budowa ulicy Iwonickiej
2,7 mln zł
Budowa ulicy Iwonickiej
Budowa ul. Żmigrodzkiej
3,6 mln zł
Budowa ul. Żmigrodzkiej
Budowa ul. Korczyńskiej
4 mln zł
Budowa ul. Korczyńskiej
Budowa ulicy Baligrodzkiej
2,5 mln zł
Budowa ulicy Baligrodzkiej
Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej
3,3 mln zł
Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej
Przebudowa ul. Ustrzyckiej wraz z budową przepustu
2,8 mln zł
Przebudowa ul. Ustrzyckiej wraz z budową przepustu
Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką, przy ul. Błękitne Wzgórze oraz łączącego ul. Baligrodzką z Biecką
182 tys. zł
Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką, przy ul. Błękitne Wzgórze oraz łączącego ul. Baligrodzką z Biecką
Budowa drogi dojazdowej do żłobka "Karolinka" Budowa drogi dojazdowej do żłobka "Karolinka"
Budowa ul. Leskiej Budowa ul. Leskiej
Modernizacja ul. Krakowskiej wraz z budową ekranów dźwiękochłonnych Modernizacja ul. Krakowskiej wraz z budową ekranów dźwiękochłonnych
Budowa ul. Brzozowskiej Budowa ul. Brzozowskiej
Budowa placu zabaw z elementami sportowo-rekreacyjnymi przy ul. Dębickiej
125 tys. zł
Budowa placu zabaw z elementami sportowo-rekreacyjnymi przy ul. Dębickiej
Remont ul. Ceramicznej Remont ul. Ceramicznej
Remont ul. Zielone Wzgórze Remont ul. Zielone Wzgórze
Budowa ul. Wołyńskiej Ul. Wołyńska
Remont ul. Magnackiej Remont ul. Magnackiej
Remont ul. Leśne Wzgórze Remont ul. Leśne Wzgórze
Budowa ul. Dynowskiej Ul. Dynowska
Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej Pętla autobusowa przy ul. Iwonickiej
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Iwonickiej
(w realizacji)
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Iwonickiej
Urządzenie terenu zielonego w rejonie placu zabaw przy ul. Krośnieńskiej Plac zabaw przy ul. Krośnieńskiej
Budowa połączenia ul. Solińskiej z Baligrodzką Połączenie ul. Solińskiej i Baligrodzkiej
Przedłużenie ul. Bł. Karoliny wraz z zawrotką w kierunku ul. Pańskiej Przedłużenie ul. Bł. Karoliny wraz z zawrotką w kierunku ul. Pańskiej
Remont ul. Ceramicznej
Remont ul. Pańskiej Wyremontowana ul. Pańska

- Budowa drogi rowerowej od ul. Odrzykońskiej do Iwonickiej
- Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa
- Remonty ulic: Brackiej, Ciche Wzgórze, Dworzysko, Janiowe Wzgórze, Krupówki, Łanowej, Ługowej, Magórskiej, Przybyszowskiej, Sanockiej, Słoneczny Stok, Szlacheckiej, Świdrówka, Tarnowskiej, Usługowej
- Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej na os. Przybyszówka, w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Brackiej, Ceramicznej, Ciche Wzgórze, Dębickiej, Galicyjskiej, Iwonickiej, Janiowe Wzgórze, Krakowskiej, Ługowej, Magórskiej, Pańskiej, Przybyszowskiej, Ropczyckiej, Słoneczny Stok, Stadionowej, Świdrówka, Tarnowskiej, Ustrzyckiej, Zajęczej, Zielone Wzgórze, dla zespołu mieszkaniowego Przybyszówka – Kantorówka, na terenie SSE Rzeszów-Dworzysko, bocznej Krośnieńskiej, Krośnieńskiej, sanockiej, Ustrzyckiej
- Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych do budynków na terenie SSE Rzeszów-Dworzysko: przy ul. Kapitałowej, Biznesowej i do budynku Straży Pożarnej oraz do Przedszkola Publicznego Nr 33, Zespołu Szkół Nr 7, Żłobka Nr 5, do budynków w rejonie ul. Bł. Karoliny, Żmigrodzkiej, Wołyńskiej i Słoneczny Stok
- Budowa oświetlenia ul. Ceramicznej, Ciche Wzgórze, Dębickiej (w rejonie Zespołu Szkół Nr 4), Dworzysko, Furtaka, Gorlickiej, bocznej Krakowskiej (na stadion i na cmentarz), Krupówki, Leśne Wzgórze, Magórskiej, Pańskiej, Ropczyckiej, Sanockiej, Strzyżowskiej (w realizacji), bocznej Tarnowskiej, Wadowickiej, Zielone Wzgórze
- Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka
- Rozbudowa ul. Ropczyckiej
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10, Szkoły Podstawowej nr 18, Przedszkola Publicznego Nr 33 i Nr 3, Żłobka Nr 5
- Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze
- Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18 (w realizacji)

W przygotowaniu:

- Budowa drogi od ul. Bł. Karoliny do Dębickiej
- Budowa drogi od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi
- Budowa oświetlenia na ul. Ciche Wzgórze i Pańskiej