Data wydruku: 2020-10-26 05:03:13

umrzeszow

e-mail: www: erzeszow.pl

2013 rok

Rozbudowanie ul. Zelwerowicza

Ul. Zelwerowicza, fot. Bogdan Szczupaj
Ul. Zelwerowicza, fot. Bogdan Szczupaj

22 lipca 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie ul. Zelwerowicza na rzeszowskim Zalesiu.

Zakres inwestycji obejmował: poszerzenie jezdni do 5.50 m na odcinku 922 m, budowę chodnika, odwodnienia, instalację oświetlenia ulicznego (29 sztuk lamp). Ponadto po lewej stronie ulicy, na odcinku sąsiadującym z terenem Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykonano mur oporowy długości 108 m zabezpieczający stopy fundamentowe wybudowanych budynków i parking.

Koszt realizowanej od października 2012 roku inwestycji wyniósł prawie 5,3 mln zł.