Data wydruku: 2022-01-17 02:38:06

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury

Al. Piłsudskiego 25 
35-074 Rzeszów 
tel. 17 748 36 00
http://mdk.rzeszow.pl

MDK jest publiczną placówką oświatową prowadzącą zajęcia o charakterze określonym statutem i przepisami prawa oświatowego. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież szkolna. Nabór do pracowni, kół, zespołów i sekcji MDK prowadzony jest z początkiem każdego roku szkolnego bezpośrednio przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Przyjmowane są dobrowolne darowizny na rachunek dochodów własnych placówki. Darowizny przeznaczane są na zakup dodatkowych materiałów do zajęć, organizację imprez dla dzieci itp.

Zajęcia odbywają się w Rzeszowie w dwóch budynkach MDK: przy ul. Piłsudskiego 25, przy ul. Osmeckiego 51 a także w Galerii Handlowej "Nowy Świat" przy ul. Krakowskiej 20 oraz w pomieszczeniach użyczonych przez szkoły (sale gimnastyczne, aule) i inne instytucje.

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez artystycznych (Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha”, koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Festiwal Wokalny „Na polską nutę”), warsztatów plastycznych, teatralnych, tanecznych, rękodzielniczych, z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rozwijana jest współpraca międzynarodowa z partnerami z Litwy, Ukrainy i Słowacji. Placówka realizuje projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Działające w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie zespoły taneczne i wokalne, pracownie plastyczne przygotowują oprawę artystyczną na różne imprezy i uroczystości miejskie, wojewódzkie i ogólnopolskie.

Zespoły i pracownie działające w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie:

 • zespoły taneczne „Impet”, „T-8”, „Kornele”, „Rytm”, „Uśmiech”,
 • zespoły tańca ludowego: „Tradycja”, „Rzeszowianka”, „RUDKI”,
 • Dziewczęca Orkiestra Dęta
 • dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne: „Banalia”, „MDK czyli Młode Dzielne Kuropatwy”
 • zajęcia wokalne,
 • plastyka,
 • fotografia,
 • zajęcia ruchowe,
 • zajęcia profilaktyczno- edukacyjne,
 • rękodzieło artystyczne,
 • zajęcia kulinarne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • grafika komputerowa,
 • szachy, warcaby,
 • klub zdrowo i bezpiecznie – prowadzący m.in. zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • nauka języka angielskiego,
 • zajęcia artystyczne dla niepełnosprawnych,
 • wolontariat młodzieżowy,
 • przy placówce działa również Rada Młodzieży Rzeszowa, która podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród młodzieży miasta.