Data wydruku: 2021-12-01 02:13:38

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Aktualności

Rzeszów wyróżniony w ogólnopolskim konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”

Laureaci konkursu ?Samorząd dla Dziedzictwa?
Laureaci konkursu ?Samorząd dla Dziedzictwa?
Laureaci konkursu ?Samorząd dla Dziedzictwa?
Laureaci konkursu ?Samorząd dla Dziedzictwa?
Nagroda dla Rzeszowa
Nagroda dla Rzeszowa

Miasto Rzeszów zostało wyróżnione w ogólnopolskim konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”, organizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. 22 listopada w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzone w konkursie samorządy otrzymały pamiątkowe tablice i dyplomy. Nagrodę dla Rzeszowa w imieniu Prezydenta odebrała Pani Natalia Zachwieja, Miejski Konserwator Zabytków.

Konkurs skierowany jest do samorządów gminnych, które mogą wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnych programów opieki nad zabytkami. Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Rzeszów został wyróżniony za dobre rozpoznanie i zdefiniowanie wielowymiarowości dziedzictwa kulturowego miasta, wykorzystanie złożonego potencjału zabytkowego zasobu jako istotnego składnika tożsamości mieszkańców, jakości życia w mieście oraz jego atrakcyjności turystycznej, a także różnorodne, konsekwentnie podejmowane działania na rzecz uporządkowania i poprawienia estetyki przestrzeni miasta. W opinii jury konkursu, nasze Miasto umiejętnie wykorzystało potencjał tkwiący w zasobie dziedzictwa jako istotny czynnik budujący atrakcyjność turystyczną i tożsamość lokalną.