Data wydruku: 2022-01-19 09:28:31

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Aktualności

Rzeszów przeciwko przemocy

Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy
Rzeszów przeciwko przemocy - gdzie szukać pomocy
Rzeszów przeciwko przemocy - gdzie szukać pomocy
Rzeszów przeciwko przemocy - gdzie szukać pomocy
Rzeszów przeciwko przemocy - gdzie szukać pomocy

Rzeszów aktywnie włącza się w kampanię „16 Dni działań Przeciwko Przemocy”. Jest to akcja zainicjowana w 1991 r. przez Women's Global Leadership Institute przy amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

W naszym mieście zaplanowano szereg działań mających na celu wyczulenie mieszkańców na problem przemocy, a w szczególności na pomoc ofiarom przemocy. W akcję „Rzeszów przeciwko przemocy” zaangażowali się przedstawiciele miejskich władz, organizacji pozarządowych, społecznicy i lokalni przedsiębiorcy. Działania koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Debata społeczna, wykłady eksperckie, bezpłatna pomoc prawna czy spotkania grupy wsparcia mogą być punktem wyjścia do zrobienia pierwszego kroku, by wyzwolić się z rąk oprawcy. Nie bądźmy obojętni – reagujmy na przemoc!

 

Harmonogram działań w ramach kampanii „Rzeszów przeciwko przemocy”

1. Debata społeczna „Przemoc niejedno ma oblicze” - 6 grudnia 2021 r., godz. 17:00

Wezmą w niej udział:

 • Irena Marszałek-Czekierda - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Izabela Pączek - adwokat,
 • Agnieszka Itner - członkini Rzeszowskiej Rady Kobiet,
 • Magdalena Koryl - członkini Rzeszowskiej Rady Kobiet,
 • Mateusz Sojka - psycholog,
 • Beata Piróg - pracownik socjalny Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS,
 • Katarzyna Łobodzińska - koordynator Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS,
 • Zuzanna Grzelak - pracownik socjalny Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy MOPS.

Z uwagi na sytuację pandemiczno-sanitarną, debata będzie streamowana online na kanale Kuriera Rzeszowskiego. Biorący udział online, w komentarzach będą mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami i opiniami. Na problem przemocy popatrzymy z różnych perspektyw, nie tylko statystyk, ale również panujących tendencji. Poruszymy aspekty prawne, psychologiczne, świadczenia i formy wsparcia dla ofiar przemocy. Debatę moderować będzie prawniczka i przewodnicząca Rzeszowskiej Rady Kobiet działającej jako organ doradczy przy Prezydencie Miasta Rzeszowa.

Debata organizowana jest przez Urząd Miasta Rzeszowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rzeszowską Radę Kobiet, Fundację Prawnikon.

2. Bezpłatna pomoc prawna w punktach porad prawnych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów oraz wykłady tematyczne prowadzone przez radcę prawnego MOPS w Rzeszowie, przy ul. Skubisza 4.

Wykłady tematyczne:

 • Rozwód i separacja – bez orzekania o winie lub orzekanie o winie, rozstrzygnięcia Sądu w wyroku rozwodowym/o separacji dotyczące małoletnich dzieci, w tym dotyczące władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, alimentów kontaktów, przebieg postępowania.

Termin: 6 grudnia 2021 r., godz. 18:00-19:30

 • Zasady spadkobrania – dziedziczenie ustawowe, kto jest uprawniony, dziedziczenie testamentowe, rodzaje testamentów, przeprowadzenie postępowania o nabycie spadku oraz dział spadku.

Termin: 17 stycznia 2022 r., godz. 18:00-19:30

 • Ubezwłasnowolnienie – częściowe, całkowite – przesłanki, wniosek do sądu
  i wymagane dokumenty, prawa osób ubezwłasnowolnionych, obowiązki kuratora i opiekuna prawnego.

Termin: 14 lutego 2022 r., godz. 18:00-19:30

 • Umieszczenie i skierowanie do Domu Pomocy Społecznej – przesłanki, odpłatność za DPS.

Termin: 14 marca 2022 r., godz. 18:00-19:30

 • Postępowanie sądowe dotyczące ustalenia alimentów, podwyższenia alimentów.

Termin: 4 kwietnia 2022 r., godz. 18:00-19:30

3. Dyżury przedstawicielek Rady Kobiet w rzeszowskim Ratuszu

w godzinach od 17:00 do 19:00

 • 29 listopada 2021 r. - Joanna Lasko, Anna Skiba; - sala nr 21
 • 30 listopada 2021 r. - Irena Paterek, Agnieszka Itner - sala nr 21
 • 1 grudnia 2021 r. - Irena Paterek, Dorota Rząsa - sala nr 21
 • 2 grudnia 2021 r. - Patricia Mitro, Magdalena Koryl - sala nr 21
 • 3 grudnia 2021 r. - Zastępca Prezydenta Jolanta Kaźmierczak - gabinet Pani Prezydent

4. Otwarte grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie – spotkania prowadzone będą przez certyfikowanego psychologa na terenie Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS w Rzeszowie. Pierwsze spotkanie grupy wsparcia zaplanowane jest na 20 grudnia 2021 r. w godz. od 16:00 do 17:30.

5. Kampania „Rzeszów przeciwko przemocy” w Centrum Kulturalno - Handlowym Millenium Hall

Działania informująco – edukacyjne w dniach:

 • 3 grudnia 2021 r. w godzinach od 12:00 do 15:00
 • 8 grudnia 2021 r. w godzinach od 12:00 do 15:00

6. Zajęcia edukacyjne w szkołach o tematyce przemocy w okresie trwania Kampanii.

REAGUJĘ NA PRZEMOC - NIE PRZEMOCY!
rozpoznawanie i konstruktywne reagowanie w sytuacji przemocy

REAGUJĘ NA PRZEMOC - CYBERPRZEMOCY MÓWIĘ NIE!
rozpoznawanie i konstruktywne reagowanie w sytuacji cyberprzemocy

7. „Uwolnij energię” - spotkanie w parku rozrywki Fly Park dla osób doświadczających przemocy.

 


Potrzebujesz wsparcia? Jesteś ofiarą przemocy?
Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowi

ul. Skubisza 4
tel. 17 851 25 00, 17 851 25 01
e-mail: opsik@mopsrzeszow.pl
godz. pracy: całodobowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Pracowników Socjalnych ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie

ul. Poniatowskiego 10
tel. 17 863 71 56
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl
godz. pracy: poniedziałek - piątek: 7:30-15:30

Rzeszowski ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem PRAWNIKON  

ul. Warszawska 5/7
tel. 733 660 566
e-mail: prawnikon.projekty@gmail.com
adres do korespondencji: ul. Marcina Filipa 24/1, 35-323 Rzeszów
adres do działań stacjonarnych: ul. Śniadeckich 2, 35-006 Rzeszów

Bezpłatne konsultacje telefoniczne z adwokatami Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie

Sprawy rodzinne
wtorek i czwartek, w godz. 12:00 – 15:00

adw. Beata Woś
tel. 501 637 776

adw. Inga Jarosiewicz
tel. 606 494 458

Sprawy z zakresu prawa karnego dot. tematu przemocy w rodzinie
środa i piątek, w godz. 12:00 – 15:00

adw. Magdalena Rewer
tel. 608 073 296

adw. Izabela Pączek
tel. 697 881 175

Wszelkie formy wsparcia są bezpłatne.