Data wydruku: 2021-09-22 19:54:07

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Aktualności

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 r.

Plakat z harmonogramem RBO
Plakat z harmonogramem RBO

Uchwałą Nr XLVIII/1020/2020 z dnia 15 czerwca 2021 r. Rada Miasta Rzeszowa określiła kwotę przeznaczoną na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok oraz przyjęła harmonogram prac w 2022 roku.

Harmonogram prac w 2022 roku

 • od 5 do 23 lipca 2021 r. - zgłaszanie projektów
   
 • od 26 lipca do 20 sierpnia 2021 r. - weryfikacja zgłoszonych projektów
   
 • 23 sierpnia 2021 r. - sporządzenie listy projektów dopuszczonych do glosowania
   
 • do 30 sierpnia 2021 r. - składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania
   
 • od 10 września do 8 października 2021 r. - głosowanie
   
 • od 14 do 15 października 2021 r. - publikacja wyników głosowania

Kwota przeznaczona na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok

Kwota przeznaczona na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok wynosi 8 200 000 zł, co stanowi 0,5% wykonania wydatków budżetu Miasta Rzeszowa za 2020 rok.

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów RBO:

 • 4 100 000 zł na projekty z Kategorii I - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;
   
 • 3 280 000 zł na projekty z Kategorii II - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;
   
 • 820 000 zł na projekty z Kategorii III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.