Data wydruku: 2021-05-15 00:06:10

umrzeszow

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Aktualności

Kolejowa inwestycja w Rzeszowie w ramach PKA

Podpisanie umowy na budowę hali technicznej
Podpisanie umowy na budowę hali technicznej
Podpisanie umowy na budowę hali technicznej
Podpisanie umowy na budowę hali technicznej
Podpisanie umowy na budowę hali technicznej
Podpisanie umowy na budowę hali technicznej

W Rzeszowie powstanie zaplecze techniczne dla pociągów. To kolejny etap realizacji olbrzymiej inwestycji, jaką jest budowa Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Umowa została podpisana 27 kwietnia na Dworcu Głównym. W konferencji uczestniczył pełniący funkcję Prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak.

Inwestycja, jaką jest kolej aglomeracyjna, jest realizowana przez urząd marszałkowski we współpracy z 16 podkarpackimi samorządami, w tym z miastem Rzeszów. O jej znaczeniu dla stolicy Podkarpacia i aglomeracji rzeszowskiej mówiono podczas podpisania umowy na budowę hali technicznej, które jest częścią PKA.

- Jesteśmy w trakcie małej rewolucji, jeżeli chodzi o transport w mieście i wokół Rzeszowa. To zadanie - budowa kolei aglomeracyjnej - wymusza integrację i współpracę samorządów. Chcę zapewnić, że Rzeszów włączy się do tej rewolucji i będzie jej aktywnym uczestnikiem – mówił pełniący funkcję Prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak. 

We wtorkowej uroczystości uczestniczyli m.in. Andrzej Bittel, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury oraz wojewoda Ewa Leniart.

- W ogromne inwestycje kolejowe w kraju wpisuje się także Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna, która może w dużej mierze odpowiedzieć na wyzwania związane z klimatem i ekologią, przejmując kierowców, którzy przesiądą się do niej z samochodów – podkreślał Andrzej Bittel,

- Kolej aglomeracyjna to projekt, który przyniesie zmianę jakości życia dla mieszkańców Rzeszowa. Przystanki, które powstaną w mieście w ramach PKA, będą oblegane przez mieszkańców miasta. Trzeba zastanowić się czy samorząd Rzeszowa nie jest w stanie zapewnić tanich biletów dla osób, które będą chciały korzystać z tej komunikacji – mówiła wojewoda Ewa Leniart.

Budynek hali ma mieć 140 metrów długości i będzie wyposażony w niezbędne stanowiska do utrzymania stanu technicznego i czystości pojazdów szynowych. Obiekty będą zlokalizowane w obrębie stacji Rzeszów Staroniwa.

- To ważny dzień, ważny moment dla Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Zaplecze dla obsługi i remontów naszych pociągów jest ważną inwestycją, która zmienia jakościowo podejście do tej kwestii. Pozwoli także obniżyć koszty tej obsługi – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów oraz przedsiębiorstwo AGAT S.A. Wartość inwestycji to ponad 136 mln złotych, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi około 50 procent.

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna została częściowo uruchomiona w styczniu 2021 roku. Do końca marca pociągi kursujące na trzech liniach: Rzeszów-Dębica-Rzeszów, Rzeszów-Przeworsk-Rzeszów oraz Rzeszów-Strzyżów-Rzeszów, przewiozły w sumie ponad 70 tys. pasażerów.

Budowa hali to jedna z kilku inwestycji w ramach PKA. Na realizację całego przedsięwzięcia województwo podkarpackie zawarło dwie umowy w ramach których m.in. kupionych zostało 10 pojazdów szynowych i budowana będzie linia kolejowa do Jasionki. Cała inwestycja to zadanie na kwotę 740 mln złotych.

Oddzielny projekt, który wpisze się w funkcjonowanie PKA, realizuje miasto Rzeszów. Chodzi o Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne. Umowa na to zadanie została podpisana w lutym 2021 r. Wykonawcą jest firma Budimex a wartość inwestycji to 74 mln.

Realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj inwestycja - Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne składa się z trzech elementów.

Pierwszy z nich to przebudowa placu Dworcowego przy ul. Grottgera oraz przebudowa pętli autobusowej przy ul. Bardowskiego. Na placu przed dworcem kolejowym powstanie parking. W części podziemnej (-1) będzie parking dla samochodów osobowych na 110 miejsc postojowych w tym m.in. miejsca dla taksówek, miejsca krótkiego postoju Kiss&Ride oraz miejsca postoju długoterminowego. Na poziomie „zero”, w sąsiedztwie instalacji elektrycznego ładowania autobusów, wybudowane zostaną przystanki autobusowe komunikacji miejskiej, ustawione zostaną także stojaki dla rowerów i ławki. Wykonane zostaną także nasadzenia roślinności. Skwer z kapliczką Św. Katarzyny będzie odtworzony i dostosowany do nowopowstałej zabudowy. A na pętli autobusowej przy ul. Bardowskiego ustawione zostaną nowoczesne pięciomodułowe wiaty.

Drugi element inwestycji to zaprojektowanie i przebudowanie układu komunikacyjnego w rejonie dworca. Na to zadanie złożą się m.in.  rozbudowa ul. Grottgera, rozbudowa ul. Asnyka, przebudowa ul. Bardowskiego, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Asnyka z ul. Grottgera, przebudowa chodników i oświetlenia.

Trzeci z elementów to przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny. W ramach którego zaplanowano m.in. przebudowę wnętrza budynku dworca, zmianę aranżacji wewnętrznej budynku, wymianę/budowę/remont/przebudowę wszystkich instalacji. Wybudowany zostanie także hol przejściowy na poziomie -1, który będzie łączył infrastrukturę kolejową (perony, tunel podziemny), przyszły parking podziemny oraz budynek dworca kolejowego.

Za realizację dwóch pierwszych elementów Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego odpowiada miasto Rzeszów, za trzeci - przebudowę dworca - PKP S.A.

Wartość inwestycji to prawie 74 mln zł. Większość tej kwoty to dofinansowanie, które miastu udało się zdobyć z Unii Europejskiej.