Data wydruku: 2020-11-25 23:56:58

umrzeszow

e-mail: www: erzeszow.pl

Aktualności

Bony na innowacje dla MŚP

Logo programu Dostępność plus

Do 30 grudnia 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020).

Dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, polegających na opracowaniu przez jednostkę naukową nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia i warunków dofinansowania znajdują się na stronie: https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus oraz http://plgrants.eu/pl/bony-na%20innowacje-jak-to-dziala=-faq/