Data wydruku: 2020-10-27 14:03:36

umrzeszow

e-mail: www: erzeszow.pl

Aktualności

Środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Rzeszowa informuje o możliwości skorzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na wspieranie pracodawców oraz osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej:

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Pracodawca – który zatrudni osobę niepełnosprawną zameldowaną na terenie Rzeszowa, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotną albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla tej osoby – do wysokości równoważnej piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoba niepełnosprawna - zamieszkała i zameldowana na terenie Rzeszowa, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, w wysokości:

- nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,

- od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów:

https://bip.erzeszow.pl/pl/505-polityka-spoleczna-i-ochrona-zdrowia/5893-rehabilitacja-zawodowa-osob-niepelnosprawnych.html