Data wydruku: 2020-07-12 00:56:59

umrzeszow

e-mail: www: erzeszow.pl

Aktualności

Rzeszów zwyciężył w kolejnej edycji Rankingu Zdrowia Polski

Ranking Zdrowia Polski

Ideą rankingu, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna,  jest przybliżenie lokalnym społecznościom potencjału poszczególnych miast i powiatów. To także okazja do pokazania sposobu kreowania regionalnej polityki zdrowotnej i warunków leczenia jakie poszczególne samorządy zapewniają swoim mieszkańcom.

Miasta były oceniane w 3 kategoriach:

  • potencjał - liczba szpitali, gdzie organem założycielskim jest samorząd, wynik finansowy szpitala, gdzie  samorząd jest organem założycielskim albo ma udziały, liczba: łóżek szpitalnych, przychodni POZ z kontraktem z NFZ, poradni specjalistycznych z kontraktem z NFZ, lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w tym psychiatrów i dentystów, pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, programów zdrowotnych finansowanych przez samorząd i zespołów ratowniczych, wybrany sprzęt specjalistyczny i finansowanie form aktywności fizycznej mieszkańców,
  • ocena stanu zdrowia - długość życia, umieralność na tysiąc mieszkańców,  liczbę żywych urodzeń na tysiąc mieszkańców, umieralność noworodków, kobiet, mężczyzn, umieralność z  powodu chorób układu krążenia, układu oddechowego, nowotworów złośliwych,
  • dostępność do świadczeń zdrowotnych - średni czas oczekiwania na przyjazd zespołu ratowniczego do miejsca zgłoszenia, średni czas oczekiwania na  wizytę u specjalisty, badania diagnostyczne, procedury szpitalne, średni czas oczekiwania na przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego.

W zestawieniu miast na prawach powiatu Rzeszów zajął 1 miejsce, wyprzedzając Białystok, Bydgoszcz, Kraków i Poznań. W kategorii 2 (ocena stanu zdrowia) Rzeszów zajął 1 miejsce, natomiast w 3 kategorii (dostępność do świadczeń zdrowotnych) został sklasyfikowany na 2 miejscu.