Data wydruku: 2020-06-07 03:50:58

umrzeszow

e-mail: www: erzeszow.pl

Aktualności

PKF zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Laboratorium Filmowym

Konkurs filmowy

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności jako twórcy filmowi. Jest to dla nich okazja do poszerzenia swoich horyzontów wiedzy, talentu i pomysłowości. Do wyboru są dwa moduły konkursowe: Filmy amatorskie oraz Krytyka filmowa.

W ramach pierwszego modułu młodzi twórcy zgłaszać mogą swoje własne filmy, stworzone dowolną techniką, o wybranej kategorii tematycznej:

  • „Tak to widzę” – świat, najbliższe otoczenie, rodzina, przyjaciele, inspiracje; 
  • „Moje miejsce, moja rodzina” – rodzinne historie, opowieści z wykorzystaniem zgromadzonych rodzinnych archiwów;
  • dowolny temat wybrany przez szkolnego opiekuna merytorycznego lub przez Uczestnika.

W ramach modułu Krytyka filmowa Uczestnicy wybierają dowolny film i podejmują próbę analizy dzieła w szerokim kontekście, z wykorzystaniem środków filmowego wyrazu oraz zastosowaniem wybranej formy:

  • recenzja pisemna;
  • video recenzja.

Zgłoszeń do udziału w konkursie dokonuje:

  • zainteresowana szkoła/placówka poprzez zgłoszenie organizatorom swojej szkoły/placówki oraz koordynatora/ów merytorycznego projektów. Do obowiązków szkoły/jednostki oraz koordynatora/ów należeć będzie czuwanie nad realizacją projektów filmowych przez Uczestników. Koordynatorzy otrzymają wsparcie Podkarpackiej Komisji Filmowej, która zapewni niezbędne materiały i konsultacje,
  • uczestnik indywidualny (niepełnoletni przez Opiekuna prawnego/rodzica) poprzez zgłoszenie pracy konkursowej lub zgłoszenie chęci skorzystania z konsultacji. Uczestnik indywidualny ma prawo zgłosić się do udziału w konkursie na każdym etapie jego trwania, tj. do 10 czerwca 2020 r.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej organizatora: https://bit.ly/PKF_laboratorium