Data wydruku: 2022-01-17 02:14:02

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Działania Rzeszowa przeciwko KORONAWIRUSOWI

Obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Koronawirus - obsługa mieszkańców
Koronawirus - obsługa mieszkańców

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, zachęcamy Państwa do zdalnego załatwiania spraw urzędowych.

Nadal odbywa się bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz Jednostkach Organizacyjnych Miasta z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Jednak zanim udadzą się Państwo do Urzędu oraz Jednostek, zalecamy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu wizyty.

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o przestrzeganie wprowadzonych rygorów sanitarnych oraz rozważenie ograniczenia lub zawieszenia działań o charakterze nieobowiązkowym. Zdając sobie sprawę z tego, że nadchodzący okres zwiększenia ograniczeń w różnych sferach życia społecznego przyniesie utrudnienia i niedogodności, prosimy o zachowanie w nadchodzących dniach dyscypliny, w szczególności w zakresie zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, częstej dezynfekcji rąk oraz zachowania zasad społecznego dystansu.

Tylko wspólnym wysiłkiem wszystkich ludzi dobrej woli możemy ograniczyć skutki pandemii. Pokażmy, że jesteśmy społeczeństwem odpowiedzialnym i dbamy o siebie nawzajem.

Dodatkowo, na ministerialnej stronie: gov.pl znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe dotyczące spraw i sposobu załatwienia ich przez internet.

Zachęcamy do zapoznania się z serwisem: Urząd zawsze otwarty - e-Polak potrafi. Można dowiedzieć się z niego m.in. co to jest profil zaufany i jak go założyć, jak zgłosić narodziny dziecka, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, co trzeba zrobić, by załatwić sprawy meldunkowe, jak załatwić formalności związane z kupnem lub sprzedażą samochodu, a także co to jest pismo ogólne i jak je wysłać.

Poniżej link do BIP, gdzie znajduje się m.in. wykaz telefonów oraz spraw załatwianych przez platformę e-PUAP:

https://bip.erzeszow.pl/pl/63-ogloszenia-komunikaty-alarmy/10286-komunikaty-zwiazane-z-ogloszonym-stanem-epidemii/10306-zagrozenie-epidemiczne-komunikat-dla-mieszkancow.html