Data wydruku: 2021-01-27 20:12:23

umrzeszow

e-mail: www: erzeszow.pl

Aktualności

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Rzeszowa do realizacji w 2021 r.

Rzeszów bez azbestu

Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że w terminie od 1 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rzeszowa, do realizacji w 2021 roku.

Dotacją objęte są w całości koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów na składowisku.

Formularz wniosku o dotację jest dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (w załączeniu, poniżej).

Wypełnione wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu.

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod nr tel. 17 875 41 83 oraz 17 875 41 86.