Inwestycje na Osiedlu Miłocin

Przykładowe inwestycje zrealizowane po włączeniu do Rzeszowa:   

Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej
3,1 mln zł
Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej
Budowa i doposażenie placu zabaw na terenie parku przy ul. Miłocińskiej
340 tys. zł
Budowa i doposażenie placu zabaw na terenie parku przy ul. Miłocińskiej
Remont ul. Miętowej Remont ul. Miętowej
Remont ul. Cytrynowej Remont ul. Cytrynowej
Remont ul. Waniliowej Remont ul. Waniliowej
Remont ul. Imbirowej Remont ul. Imbirowej
Remont ul. Morelowej Remont ul. Morelowej
Remont ul. Tymiankowej Remont ul. Tymiankowej
Remont ul. Tarnowskiej Ul. Tarnowska
Rewitalizacja parku na osiedlu Miłocin Park w Miłocinie
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości
130 tys. zł
Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
Remont ul. Łowieckiej

- Odbudowa i regulacja rowu Miłocińskiego – 47 tys. zł
- Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin etap I, II i III - 1,4 mln zł
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej - 100 tys. zł
- Wykonanie nasadzeń zieleni przy ul. Miłocińskiej - 20 tys. zł
- Remonty dróg i chodników: Laurowej, Migdałowej, Anyżkowej, Bazyliowej
- Budowa oświetlenia ulic: Laurowej, Tymiankowej, Migdałowej, Miętowej
- Rozbudowa drogi na przedłużeniu ul. Warszawskiej
- Budowa przyłącza cieplnego do budynku TW METALS przy ul. Innowacyjnej
- Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Parkowej 

W przygotowaniu: 
- Budowa ul. Migdałowej