Aktualności

Konsultacje społeczne Instytutu Kariery Przedsiębiorczości i Rozwoju

Instytut Kariery Przedsiębiorczości i Rozwoju w Rzeszowie organizuje konsultacje społeczne w zakresie jakości życia, proponowanych usprawnień oraz zauważonych nieprawidłowości.

Konsultacje odbywają się w formie on-line, a w wyniku konsultacji organizatorzy po każdym miesiącu przygotują pytania i wnioski do instytucji odpowiedzialnych za poszczególne obszary.

Do konsultacji społecznych zapraszani są mieszkańcy Rzeszowa oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, które działają w obszarach poruszanych podczas konsultacji.

W czerwcu omawiane są następujące tematy:

- zieleni w mieście,

- pieszych oraz ich możliwości poruszania się.

Strony wydarzenia:

www.konsultacje.dlaciebie.in

https://www.facebook.com/events/2178508469117014/

Ul. 3 Maja
Logo Instytutu Kariery Przedsiębiorczości i Rozwoju
Tematy konsultacji społecznych
Tematy konsultacji społecznych
Tematy konsultacji społecznych