Inwestycje na Osiedlu Zwięczyca

Przykładowe inwestycje zrealizowane po włączeniu do Rzeszowa:   

Budowa drogi łączącej ul. Podkarpacką z Przemysłową (drogą krajową Nr 9 z planowaną drogą ekspresową S-19 – węzeł Kielanówka)
38,3 mln zł
Budowa drogi łączącej ul. Podkarpacką z Przemysłową (drogą krajową Nr 9 z planowaną drogą ekspresową S-19 – węzeł Kielanówka)
Rozbudowa ul. Dąbrowskiego i Podkarpackiej
22,4 mln zł
Rozbudowa ul. Dąbrowskiego i Podkarpackiej
Prace modernizacyjne (333 tys. zł) na cmentarzu komunalnym na os. Zwięczyca wraz z budową parkingu
(355 tys. zł)
Parking przy cmentarzu na os. Zwięczyca
Remont ul. Połonińskiej
312 tys. zł
Ul. Połoninska
Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa
31 mln zł
Ul. Podkarpacka
Rozbudowa ul. Zawiszy
3,2 mln zł
Rozbudowa ul. Zawiszy
Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11
650 tys. zł
Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11
Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja
760 tys. zł
Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja
Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej
470 tys. zł
Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej
Remont ul. Jarowej
180 tys. zł
Remont ul. Jarowej
Likwidacja osuwiska przy ul. Leśnej
3,5 mln zł
Ul. Leśna
Budowy drogi od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 ul. Podkarpackiej
105,5 mln zł
Droga od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 ul. Podkarpackiej
Rozbudowa ul. Karkonoskiej
1,7 mln zł
Ul. Karkonoska
Remont ul. Zwięczyckiej
330 tys. zł
Ul. Zwięczycka
Remont ul. Saletyńskiej
44 tys. zł
Ul. Saletyńska
Budowa "fabryki wody" dla Aglomeracji Rzeszowskiej
167,5 mln zł
"Fabryka wody" na os. Zwięczyca
Budowa placu zabaw oraz urządzenie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jarowej
152 tys. zł
Plac zabaw oraz teren sportowo - rekreacyjny przy ul. Jarowej
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11
44 tys. zł
Siłownia zewnętrzna na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11
Poszerzenie ścieżki rowerowej od Lisiej Góry do ul. Jarowej Poszerzona ścieżka rowerowa od Lisiej Góry do ul. Jarowej
Remont ul. Świętokrzyskiej

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Beskidzkiej, Jarowej, Podgórskiej, Podkarpackiej, Wetlińskiej, Zawiszy, Leśnej, Saletyńskiej, Nowogrodzkiej, Karkonoskiej, Starowiejskiej, Nalepy, Świętokrzyskiej
- Przebudowa sieci cieplnej w rejonie ujęcia wody Zwięczyca
- Budowa oświetlenia ul. bocznej Jarowej do potoku Paryja, Kresowej, Podkarpackiej, Saletyńskiej, Starowiejskiej, Świętokrzyskiej, Wetlińskiej
- Remonty ulic: Beskidzkiej i Kresowej
- Budowa wiat przystankowych
- Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Świętokrzyskiej
- Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11
- Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy (w realizacji dokumentacja projektowa)
- Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej (w realizacji)

W przygotowaniu:

- Budowa połączenia ul. Starowiejskiej z Podkarpacką
- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej
- Rozbudowa i modernizacja obiektów Zakładu Uzdatniania Wody wraz z budową instalacji fotowoltaicznej